کانادا کشوری با هزاران فرهنگ جور وا جور

کاناداییها

اگر قصد رفتن به کانادا را دارید بهتر است قبل از این که وارد این کشور بشوید کما کان از بعضی ادابشان با خبر باشید .

پایتختش اتاوا  است

در همسایگی شمال آمریکا -اقیانوس اطلس -و اقیانوس آرام است .

28 درصد اصالتا انگلیسی هستند -----23 در صد اصالتا فرانسوی ------15 در صد اروپائی

ومابقی آمریکائی -آفریقائی  و عرب و آسیائی


از هر کشوری میتوان در کانادا دید .

مفصد اصلی صادراتشان به آمریکاست .


در کانادا تا زمانی که دو نفر روابطشان رسمی نشده یکدیگر را با نام فامیل صدا میزنند .


هنگام دست دادن مستقیم به چمای طرف مقابل نگاه میکنند .

در حالت کلی انگلیسی زبان قطع کردن صحبت دیگری مرسوم نیست

در مناطق فرانسوی زبان بیشتر احتمال دارد کسی صحبت دیگری را قطع کند .

کانادائیها بیشتر بوسیله ی کلام گفتاری به جای عبارات غیر کلامی مثل زبان بدن ارتباط برقرار میکنند .


کانادائیها در مورد مسائل شخصی زندگیشان دوست دارند با دوستان و همکارانشان صحبت کنند و انتظار دارند دیگران هم حرفهایشان را سریح بیان کنند .

تا زمانی که استفاده از اسم کوچک فراهم نشده از واژه ی موسیو و مادام استفاده میکنند .

در جشنها و تولدها  هدیه میدهند .

اگر به خانه ی یک کانادائی رفتید باید یا یک جعبه شیرینی ببرید و یا دسته گل که البته ایرانیهائی که در کانادا زندگی میکنند هم به پیروی از آنها همین کار را انجام میدهند .

هدایا ئی که در جشن میهمانی داده میشود همانوقت بازش میکنند .

دادن پول نقد به عنوان کادو اصلا مرسوم نیست .


در مجلس ترحیم کانادائیها از گل سوسن هرگز اسنفاده نکنید هرگز...

غذا خوردن در کانادا تا حدودی غیر رسمیست

هنگام صرف غذا چنگال در دست چپ و چاقو در دست راست نگه داشته میشود .

هیچ کس آرنج خود را روی میز نمیگذارد .

باید صندلیتان مشخص شده باشد و قبل از آغاز میهمانی شروع به غذاش خوردن نکنید .


در فرهنگ تجارتشن آقایان کت و شلوار و کراوات باید استفاده کنند و خانمها از دامن و پیراهن شیک بپوشند .

آنها با ارامش و غیر رسمی بحث میکنند .

در جلساتی که توسط انگلیسی زبانها برگزار میشود دمکراسی حاکم است .

کانادائیها اساسا مردم با منطقی هستند .

با احساسات و شور و هیجان نمیشود آنها را متقاعد کرد .سخنرانی باید کوتاه باشد و روشن

از بکار بردن اصطلاحات تخصص و فنی خود داری شود .

مدیران کانادائی بر تساوی حقوق و تنوع قومیتی تاکید دارند .