هولی نقطه ی مقابل دیوالیست


جشن رنگ

از اعیاد رسمی هندی ها جشن هولی است .

هولی یک جشنواره ملی و مذهبی بهاره هست که توسط هندی‌ها بخصوص هندوها برگزار می‌شود.

هولی به جشنوارهٔ رنگ‌ها و عشق نیز معروف است.

هر ساله در ماه مارس میلادی و هنگام شروع فصل بهار شروع میشود .

در این روز هندوستان تعطیل رسمی است و مردم با آب بازی و رنگ پاشی و رقص و پایکوبی میکنند .

مردم پایان زمستان و آغاز فصل بهار را جشن میگیرند .

در این آئین شاد مردم هندوستان پیر و جوان زن و مرد میرقصند و شادی میکنند و در همین جشن زوج انتخابی خودشان را جوانان انتخاب میکنند .

این جش باور دارند که :

با فرارسیدن بهار، بار دیگر روشنایی بر تاریکی و خوبی بر بدی پیروز شده‌است.

«جشن هولی» از اعیاد مهم مردم هند و نقطهٔ مقابل «جشن  دیوالی » است که در آغاز فصل سرما برگزار می‌گرددن بسیار زیباست .

هولی :

یکی از بزرگترین آداب و رسوم هولی سست شدن ساختارهای تشریفاتی است، که به‌طور معمول شامل سن، جنس، وضعیت، و طبقه‌است.


هولی :

شکاف گسترده بین طبقات اجتماعی را می‌بندد و هندوها را به هم نزدیک می‌کند.

با هم، غنی و فقیر، زنان و مردان، از حضور یکدیگر در این روز شاد لذت می‌برند.

علاوه بر این، هولی سختی‌های هنجارهای اجتماعی را کاهش می‌دهد.

هیچ‌کس انتظار رفتار مودبانه ندارد… و در نتیجه، فضا پراز هیجان و شادی است.

هر سال، هزاران نفر از هندوها در جشنواره هولی شرکت می‌کنند.

در انتظار روز بعد از ماه کامل در ماه فالگونا، یا اوایل ماه مارس،

این مردان و زنان آماده هستند برای گسترش شادی. هولی اهداف بسیاری دارد.

اول و مهم‌تر از همه، جشن آغاز فصل بهار است.

همچنین دارای هدف‌های مذهبی ست، بزرگداشت برنامه‌های زیادی که در اسطوره‌شناسی هندو است.