ایا می دانستید که پیتزا  چطور  پیتزا شد

همه میگویند پیتزا اصلش غذای ایتالیائی هاست


 در آمریکا  پیتزا بر میگردد به سیاه پوستان

زمانی که برده داری مرسوم بود .

آنقدر برده ها خسته می شدند که مجبور بودند یک چیز مقوی بخورند


پیتزا غذای  فقرا ی   سیاه  پوستان  امریکایی  بود  . ابتدا نان  خالی بود  با نان خالی شکم خود را سیر می کردند  . کم کم  افزودنیهائی  به  ان ا ضافه  کردند  .

هر    بار یک افزودنی به آن اضافه میشد تا رفع گرسنگیشان  شود و شکمشان را سیرکنه . بعد پنیر شد اصلی ترین مواد این غذا  وبه ترتیب افزودنیهای  دیگری اضافه شد و یک غذای کامل برای سیاه پوستان شد البته به  نسبت  توان  مالی هر بار یک چیز اضافه میشد .تا به صورت امروزی در آمد . کم کم این غذا به کشورهای دیگرم رفت مثل ایتالیا  اما طرز طبخ فرق کرد طبخ ایتالیائی ...دهه 40 این غذا به ایران هم آمد . پیتزا به فروش میرسید . اما پیتزا الان این قدر طرفدار پیدا کرده وگرنه خیلی وقته وارد ایران شده بود  دهه ی 40


   در  حال  حاضر  پیتزا  به شکل  یک  غذای  کامل   برای سیاه پوستان  در امده  است  . و  برای  خیلیها


پیتزا  یک  جور  کلاس  است  و  هر  کسی  را  دعوت  به  شام  میکنی  اولین  گزینه اش  پیتزا  است 


پیتزا //// مثل  ابگوشت  ما  که اول غذای خانواده های کم در امد بود  .