دو  تابعیته در مباحث سیاسی بدون نگاه جناحی ......

 

کسی که میخواهد سیتی زن آمریکا بشود فرق نمیکند پیر و جوان

 باید جدایی از مراحل قانونی و اداری  وووو     باید سوگندی بخورد و آن سوگند این است که :

                                        متن  سوگند نامه

بدین وسیله من سوگند یاد میکنم نسبت  به هر ان چه تعلق خاطری که قبلا داشتم بگذارم کنار و قسم جدیدم این باشد که:

 

 من ساپورت کنم و دفاع کنم از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده ی امریکا در برابر همه ی دشمنان        خارجی و داخلی

 

هر جا که لازم باشد قانون بگوید :

اسلحه دستم بگیرم و از این چیزی که میگویم با اسلحه و تفنگ دفاع کنم . احساس کنم قانونها و قانون اساسی امریکا در  خطر است .

دفاع میکنم ازش با اسلحه

به عنوان یک  غیر نظامی در نیروهای نظامی آمریکا فعالیت خواهم کرد .

من این تعهد را کاملا آزادانه دارم میسپارم . بدون هیچ مشگلی از لحاظ فکری و روان و هیچوقت هم دو درش نخواهم کرد .

 

خدایا کمکم کن به قسمم پایبند باشد .

 

===========

حالا :

بابای این آدم یکی از مدیران یا یکی از مسئولان باشه .....   بچشون باید برای آمریکا و به نفع آمریکا رو در روی ایران بایستد .

چگونه چنین چیزی ممکن است ؟؟؟!!! و چگونه اینان مدیر و مسئول هستند ؟؟؟!!!

آیا چنین چیزی ممکن است ؟ پس چرا ؟