۴٫۵ میلیون تومان قیمت پنیر شیر خر

            خوردن   گوشت خر و هم    شیر خر  مکروه 

       


فواید خوردن شیر خر
پنیر شیر  خر بسیار گران است زیرا دوشیدن شیر خر بسیار مشگل است و خر به هیچ عنوان نمی گذارد او را بدوشند . واسه همین شیر و پنیر خر بسیار گران است .        سلوبودان صرب در 50 کیلومتری بلگراد در کنار رودخانه زاساویچا مزرعه و کارخانه تولید شیر خر بنام زاساویچا زده است.جالب اینجاست که شیر خر بسیار کم بوده و باید 25 لیتر شیر خر بدست اورید تا بتوانید یک کیلو پنیر از آن بگیرید. اسلوبودان قبلا شیر خر را برای مصارف پزشکی اََستفاده می کرد و به خصوص برای کودکانی که از شیر مادر تغذیه نمی کردند و یا تغذیه شان کم بود ، شیر خر تولید کرده و به بیمارستانها می فروخت. وی می گوید یادم هست در زمانهای قدیم یکی دو خر در بیمارستانها نگه می داشتند تا در روز مبادا از شیر انها استفاده کنند. اسلوبودان به خرهای منطقه بالکان علاقه دارد و می گوید قدیم ها برای التیام زخم و نیز نیش مار از آن استفاده می کردند.پزشکان نیز می گویند شیر خر به شیر انسان نزدیک بوده و سرشار از اومگا 3 و اومگا 6 است.اسلوبودان سالی 100 کیلو پنیر بیشتر نمی تواند تولید کند. چرا که شیر خر  بسیار کم است

قدیمی ها میگویند اگر شخص مبتلا به آسم شیر خر بخورد سریع خوب میشود 
البته برای مسلمین خوردن شیر یا گوشت خر مکروه است .