ایران شاد داشته باشیم و شاد زندگی کنیم.

آیین

ملت ایران از ملت هایی است که با جشن و شادمانی پیوند فراوان داشته است .

به مناسبتهای گوناگون  جشن میگرفت و با سرور و شادمانی روزگار را میگذرانده است.

 

یک دسته از جشنها بیشتر جنبه ی دینی داشته است مانند فروردگان و گهنبارها که جشن هایی ششگاننه و ششگاهه مربوط به آفرینش عالم و آدم باشد .

 

جشن های ملی و عمومی که خیلی متداول است مانند نوروز -چهارشنبه سوری - سیزده بدر و...

جشنهای خانوادگی مانند :

جشن ویژه دختران --نامگذاری نوزاد --عقد و عروسی ---بازگشت از زیارت ---و بسیار جشنهای دیگر

 

جشن هایی که برای سپاسگزاری از نعمتهای خداوند میگرفته اند مانند :

عید گل ---آبریزان و ....

 

جشنهای محلی و موسمی که مربوط به یک منطقه معین  یک فصل مخصوص و یا یک کار مشخص است مثل :

جشن آغاز کشت ---پاشیدن بذر ---کاشتن نشاء ----جشن پایان زراعت و درو

 

جشنهای اسلامی و شیمی که از چندین قرن پیش بر اعیاد و جشنهای گذشته اضافه شد و همیشه با جلال و شکوه برگزار میشود مانند :

میلاد حضرت رسول اکرم ---میلاد ائمه اطهار (ع) ----عید قربان ---عید غدیر ---عید فطر و ....