تندیس داریوش در موزه ی ملی ایران است .

کشف تندیس داریوش بزرگ

کاوشگری به نام ژان پرو به همراه تیم متخصص خود تندیس داریوش بزرگ را پیدا کرد .

انها در ضمن حفاری کم کم تیکه هائی از سنگ را پیدا کردند آنها به حفاری ادامه دادند .

در مدت حفاری به مدت چند هفته قطعه ای از یک مجسمه را کشف کردند .

مجسمه در حفره ای قرار داشت که کارگران از سالها پیش آن را حفر کرده بودند مجسمه ای بدون تنه و بدون سر

تنه ی مجسمه خیلی زود در همان اطراف پیدا شد و با استفاده از وسایلی به پایه آن پیوند داده شد .

به این ترتیب بخش مهمی از مجسمه تکمیل گردید و ارتفاع قدی آن به دو متر و 36 سانتی متر رسید .

اینک مجسمه تا حدودی شکل ظاهری خود را پیدا کرده بود .

اما همچنان معلوم نبود مربوط به چه کسی است چرا که هنوز سرش پیدا نشده بود .

تیم ژان پرو موفق شده بود اما یافتن بخش مفقود ی مجسمه یعنی تنه ی آن باعٍٍٍث شد سر نخهائی به دست آورند

یکی از آن سر نخها نوع لباس پوشیدن مجسمه بود که معلوم بود یک لباس فاخر ه هخامنشی است .

لباس شامل ردای بلند آستینهای بلند و چینهای متعدد که از قسمت بالای بدن توسط یک بند جدا شده است .

این لباس بسیار منحصر به فرد و فاخر بود .

به عنوان نمونه میتوان به نوشته هائی اشاره کرد که در جای جای لباس این مجسمه به چشم میخورد .

در حالی که برای سربازان هخامنش فقط از نقوش تکراری استفاده شده است .

در سمت راست لباس مجسمه نوشته هائی نقش بسته بود که برای مصریان بسیار مقدس بوده است .

این خط خط هیروکلیف یا همان خط تصویریست .

در سمت چپ لباس :

سه نوع خط دیگر است 1-خط میخی باستانی 2 - خط میخی بابلی   3- خط میخی عیلامی دیده میشود .

شاخص ترین ویژگی این اثر این است که :

کتیبه دارد . وقتی یک اثر باستانی دارای کتیبه است یک هویت اضافه را دارد معرفی میکند در واقع یک سند میشود .

سندی از یک دوره در تایید یک اتفاق

وقتی در دوره ی هخامنشیان با توجه به گستردگی کشور کتیبه ها را در چهار زبان تدوین میکنند و مینویسند و چهار شیوه ی نگارش را به کار میبرند .

این نشان میدهد که کاملا مسلط هستند بر حریم کشور شان میدانند اثری که سفارش دادند به چه ترتیب ساخته شده و چه ویژگی خواهد داشت .

با ترجمه ی این خطوط مشخص گردید که :

مجسمه توسط مصریان ساخته شده است و سلیقه ی سفارش دهنده و بخشی از سبک و شیوه ی سازنده ی این اثر در آن مشهود است .

 

بر روی کمربند این مجسمه دو آویز دیده میشود که نام داریوش در داخل دو کادر بیضی شکل با خط هیروکلیف و یا همان خط تصویری نقش بسته است .

 

وجود علائم در چنین کادرهای بیضی شکلی که در اصطلاح به آن کارتوش میگویند معمولا اشاره ایست به نام منطقه و یا فردی خاص که در این جا به نام داریوش است .

 

در جریان همین کاوشها بود که :

ژان پرو توانست خرابه های شهر شوش و کاخ داریوش را نمایان سازد و اشیاء و آثار شگفت انگیز و بخصوص مجسمه ی داریوش را کشف کند .

 

مجسمه ای که خوشبختانه در موزه ی ملی ایران قرار دارد .

 

اما آنها هنوز سر مجسمه را پیدا نکرده اند و باید اطرافش را حفر میکردند تا بتوانند کاوش کنند .

زمانی که مجسمه را پیدا کردند کاوش بر روی مجسمه زمان میبرد چرا که :

سر مجسمه هنوز پیدا نشده بود و باید تا حدی اطرافش را حفر میکردند تا بتوانند کاوشها و مطالعه هایشان را بر روی اون متمرکز کنند .

کمکم و به طور سیستماتیک بخش بخش پائین رفتند تا این که تمام اندامهای مجسمه را بیرون آوردند .

 

مجسمه ی داریوش بر یک دیوار آجری در یک تالار تکیه داشت که سر از خاک بیرون آمده بود .

در این تالار ژان پرو بدون هیچ تردیدی کتیبه هائی پیدا کرد که موقعیت این مکان را نشان میداد .

 

فرانسو والا متخصص کتیبه های هیئت حفاری ژان پرو اولین کسی بود که به درون حفره رفت و به ترجمه ی این کتیبه ها پرداخت .

بدین ترتیب زان پرو توانست هویت این اثر هنری را بدون هیچ تردیدی اثبات کند .

 

خط نخست کتیبه این بود :

      به خواسته اهورا مزدا  داریوش شاه پدرم این دروازه را بنا نهاد .