زوکوزیس یا افسردگی حیوانات نام یک بیماری روانیه که در آن حیوانات حرکات کلیشه ای و تکراری مثل چرخیدن در قفس -استفراق -خوردن مدفوع خودشون یا گاز گرفتن یا لیسیدن میله های قفس را انجام میدهند . این رفتارها بیشتر باغث آزار رسیدن به خود حیوان میشود .این اختلال در حیواناتی با ضریب هوشی بالا مثل میمونها و دلفین ها وقتی از خانواده شان جدا شدند بیشتر ه گریه ها ی همیشگی گوریلهای اسیر در قفس از جمله موارد دردناکه

بخشی  از حیوانات نیمی از اسارت در قفس را در افسردگیه کامل و این رفتارهای تکراری که باغث آزار رسیدن به خودشونه انجام میدهند . حیوانات آزاد در طبیعت  فضای مناسبی برای زندگی دارند و با  همنوعان خودشان هستند حرکت میکنند بازی میکنند شیطنت میکنند وشکار میکنند از طرف بقیه ی حیوانات مورد تهدید قرار میگیرند و انرژی خودشان را اینگونه مصرف میکنند .بیایید از اسارت حیوانات جلوگیری کنید و باغ وحش ها را خالی از حیوانات کنید .