دریاچه زیبای تخت سلیمان در آذربایجان غربی یکی از پر رمز و رازترین مکان های ایران است که به باور مردم محلی با کوبیده شدن عصای حضرت سلیمان در زمین  پدید  امده و گنجی با ارزش و باستانی  در عمق این دریاچه پنهان شده است !

گنجی که در دوران مختلف افراد جسور و ماجراجوی زیادی را به دریاچه کشانده و دریاچه همه انها را بلعیده و حتی جسد انها نیز به خشگی باز نگشته است !

عده ای  دیگر از مردم نیز بر این باور هستند که این دریاچه محل تولد زرتشت پیامبر است !

گویند کوروش کبیر پس از پیروزی بر پادشاه لیدیه که ثروتی افسانه ای داشت تمام خزانه او را به عنوان نذر در این دریاچه ریخته است و پس از ان ساکنان این منطقه همیشه غنیمتهای جنگی را نذر این دریاچه میکردند