فرعونی به نام مان کوری

 

کوچکترین هرم اهرام ثلاثه ی مصر در جیزه متعلق به فرعونی به نام مان کوریه

در طول دهه ی 1830

یکی از افسران ارتش  انگلستان هاوارد وایز این هرم 4500 ساله را مورد کاوش قرار داد .

 

اون توانست یک تابوت سنگی به وزن سه تن که بسیار با دقت برش خورده بود توی هرم را پیدا کند .

اون تابوت فوق العاده هیچ نوشته ای یا طرحی روی خودش نداشت و هیچ جنازه ای داخلش نبود

 

در شکسته شده ی اون تو اتاقک بالای هرم پیدا شد . یک تابوت چوبی هم کنارش بود که توش پر از طرحها و نوشته هایی بود که مربوط به مان کوری بود .

 

داخل تابوت بقایائی وجود داشت که البته متعلق به مان کوری نبود و طراحیهای روی درب تابوت سنگی ربطی به زمان مرگ فرعون و ساخت هرم که حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح بود نداشت ..

 

بقای جسد مان کوری هرگز پیدا نشد .اما بایز قصد داشت که اون چه از جسد فرعون مانده را حفظ کنه

در سال 1838 اون سعی کرد تا با کمک کشتی تجاری beatrice بقایای به دست آمده ی از مقبره ی فرعون را به انگلستان ببره

 

اما این بقایا هرگز به موزه های انگلستان نرسید .

بعد از توقع در مالتا کشتی در گیره طوفان میشود و توی دریای مدیترانه ی شرقی غرق شد .

و تابوت سنگی را با خودش به اعماق دریا برد .

 

لاشه ی کشتی هرگز پیدا نشد چون هیچ کس نتوانست کشف کنه کجا غرق شده ...حتی نجات یافته های کشتی نمیتوانستند به یاد بیاورند کجا غرق شده

 

نکته ی جالب این که :

یک تابوت سنگی مصری در یک کشتیه انگلیسی توی آبهای اسپانیا غرق شده مالکیت بسیار پیچیده خواهد داشت