میمونهای آنیروپوئید ( آدم نما )


 شبیه ترین نوع حیوان به انسانند . آنها را آنترویوئید (آدم نما) می نامند . قدیمی ترین سنگواره ی بدست آمده از میمونها ی آدم نما متعلق به 38 میلیون سال پیش است . چهار نوع میمون آدم نما وجود دارد . گوریل /  شامپانزه ی بزرگ ساکن مرکز و غرب آفریقا  /  اورانگوتان قرمز  و پشمالو ساکن بروتنی و سوماترا و بلاخره    /   گپیون دراز دست که در جنوب شرقی اسیا سکونت دارد .  میمون بربر میمون بی دمی است که ساکن الجزایر و مراکش است ولی جزء گروه میمون های آدم نما طبقه بندی نمی شود استخوان .بندی میمون های آدم نما شبیه به آدمی است .

تعداد و شکل دندان های این جانور نیز کاملا شبیه به انسان است . مغز آنان  دقیقا شکل و طرح مغز انسان را داراست . تنها اندکی کوچکتر است.

بسیاری از اعمالی که انسان انجام میدهد از عهده میمونهای آدم نما ساخته است . جز این که آنان قادر به سخن گفتن و زندگی در مناطق سردسیر نیستند . خون آنان به خون آدمی شبیه است حتی بسیاری از بیماری هایی که میمون ها را مبتلا  می سازد با انسان مشترکند .
بدن این جانور پوشیده از مو است و بر خلاف بیشتر میمون ها فاقد دم هستند . گوریل بزرگترین عضو این خانواده است . گوریل تقریبا به بلندی انسان بوده ولی بسیار سنگین تر و قوی تر از اوست . گیبون ها کوچکترین عضو میمون های آدم نما هستند و کمتر از دیگر افراد این خانواده به آدمی شبیه اند . شامپانزه و گوریل قادرند چند صد واژه ی زبان اشاره را یاد بگیرند . شامپانزه ها مثل آدمی از ابزار و وسائل استفاده می کنند . برخی جانورشناسان

عقیده دارند اورانگوتان هوشی به قدر هوش آدمی دارد .این ها میمون هستند یا آدم؟ (عکس)