ازدواج با دختران کم سن و سال

سنتی در کنیا :

در سامبورو کنیا سنتت وجود دارد که :

این سنت معروف به ریش است .

 

که در این سنت بعضی از مردان مسن به دختران تجاوز میکنند !

برخی از این دختران  هنوز کودکند .

در این رسم بستگان نزدیک مرد با والدین دختر ملاقات میکنند .

بعد از پذیرش گردنبندی با رنگ های روشن و زنجیر بر گردن کودک قرار میگیرد و مرد قادر به برقراری جنسی با دختر خواهد بود !

خانواده ی وی یک کلبه کوچک در مجاورت خانه خود احداث میکنند که در آن جا مرد میتواند دختر را ملاقات کند و تا هر زمان که بخواهد با او رابطه جنسی برقرار کند .

این یک توافق موقتی است اما:

میتواند سالها طول بکشد . از آن جائی که بسیاری از دختران باردار میشوند 

با این حال دختران مجاز به باردار شدن نیستند .

کسی که باردار شود قادر به نگهداری از بچه نیست  زیرا این کار شرم آور تلقی میشود و میتواند دختر را از امکان ازدواج محروم کند !