کلیساهای چوبی

 

کلیسای برگند :

کلیسای چوبی برگند که در روستای برگند شهر لاردال قرار دارد، مشهورترین کلیسای چوبی است. این کلیسا زمانی میان سال‌های ۱۱۸۰ و ۱۲۵۰ میلادی ساخته شده و در حال حاضر به عنوان موزه از آن استفاده می‌شود. 

 

کلیسای چوبی اورنس

کلیسای چوبی اورنس در سال ۱۱۳۰ یا کمی بعد از آن ساخته شده و قدیمی‌ترین کلیسای چوبی است که هنوز هم سر پا است. این کلیسا در منطقه‌ی اورنس، در بخش لوسترافیون شهر سون اوفیودون واقع شده است. کلیسای اورنس شامل کنده کاری‌های ریز است که ترکیبی از عناصر سنتی وایکینگ‌ها است و ویژگی‌های کلیسای چوبی قبلی را که در این مکان واقع شده بود، منعکس می‌کند. هم‌چنین این کلیسا شامل اشیا تاریخی مربوط به آیین نیایش در کلیسا مربوط به قرون وسطی است. 

 

کلیسای چوبی هدال

کلیسای هدال بزرگ‌ترین کلیسای چوبی نروژ است. این کلیسا در هدال شهر نوتودن واقع شده است. کلیسا در اوایل قرن ۱۳ ساخته شده است اما در قرن ۱۶  پس از اصلاحات، کلیسا در شرایط بسیار بدی قرار داشت. طی سال‌های ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ و یک بار هم در دهه‌ی ۱۹۵۰ کلیسا بازسازی شد.

 

کلیسای چوبی گل

در حال حاضر این کلیسا در موزه‌ی تاریخ فرهنگ نروژ در بیگدی اسلو قرار دارد اما مکان اصلی آن در منطقه‌ی گل در هولینگدال  بود. در سال ۱۸۸۰ هنگامی که مردم شهر تصمیم گرفتند با تخریب کلیسای قدیمی کلیسای جدیدی بنا کنند، سازمان حفظ آثار باستانی نروژ این کلیسا را خریداری کرده  و به اسلو انتقال داد. 

 

کلیسای چوبی لم

کلیسای چوبی لم در منطقه‌ی لم گودبرانسدال نروژ قرار دارد. این کلیسا دارای شبستان سه جزئی است که ستون‌های ساده‌ی داخل آن به عنوان تکیه گاهی برای قسمت برجسته‌ی سقف شبستان اصلی استفاده می‌شود. این نوع کلیسا جز قدیمی‌ترین کلیساهای چوبی است. این کلیسا در نیمه‌ی دوم قرن ۱۲ ساخته شده و یکی از معدود کلیساهای چوبی است که تاج اژدهای مربوط به قرون وسطی هنوز هم روی آن باقی مانده است.