سوباسا :

شخصیت سوباسا در کارتون فوتبالیستها در واقع از کازوبوشی میورا فوتبالیست اسطوره ای ژاپن الگو گرفته شده ! اولین فوتبالیست ژاپنی که خارج از این کشور فوتبال بازی کرده


کسی که در 52 سالگی هنوز در لیگ حرفه ای ژاپن بازی میکند و با زدن گل در 50 سالگی مسن ترین گلزن تاریخ فوتبال حرفه ای در جهان لقب گرفته !