ثروتمند ترین کشورهای جهان سوئیس -نروژ- لوگزامبورگ - قطر -ایسلند


ایسلند :رتبه 5

این جزیره در اروپا واقع شده است . ایسلند دارای یک اقتصاد بسیار عالی است با نرخ پایین مالیات مراقبت های بهداشتی سطح سواد بالا و استفاده از انرژی های تجدید پذیر شناخته میشود . در آمد متوسط هر فرد 60/830 دلار است . گردشگران بزرگترین در آمد این کشور را در بر میگیرد .


قطر :رتبه 4

یک کشور خاورمیانه ایست که رتبه چهارم را به خود اختصاس داده که در آمد هر شخصی به طور متوسط 62070 دلار میباشد .

رشد اقتصادی این کشور به کمک مهاجران میلیاردر که در بخش های مختلف کار میکنند بوده است .کشف سوختهای فسیلی این کشور را به غول اقتصادی تبدیل کرده است .


لوگزامبورگ :رتبه 3

کوچکترین کشور جهان است که مساحت ؟آن 998 مایل مربع است و جمعیت کمی بیشتر از 500 هزار نفر است .

دارای یک اقتصاد پیشرفته میباشد و در امد متوسط هر شخص 70210 دلار میباشد .

شروع پیشرفت آنها با آهن و استیل در سال 1960 قبل از تحولات مالی و بانکی آغاز شد .

این کشور یکی از اولین کشورهای است که تکنولوژی های الکترونیک را در بر گرفتهنروژ رتبه 2

کشوری در شما اروپا در رتبه ی دوم است .

درامد متوسط به ازای هر فرد 75990 دلار است.

یک ملت بسیار موفق است و این کشور در آمد قابل توجهی را از منافع طبیعی مانند سوخت فسیلی مواد معدنی ماهی ها و جنگل ها دارد و

شهرمندان از حقوق بالا کیفیت عالی زندگی مراقبتهای رایگان و فرصتهای شغلی لذت میبرند .


سوئیس رتبه یک :

بالاترین درامدمتوسط هر شخص 80560 دلار است .

از نطر اقتصادی و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده است و دارای ثبات اقتصادی بوده است .

از نظر ثروت چه مالی چه غیر مالی بالاتر از هر کشور دیگری بوده است .

سوئیس در قرن بیستم بزرگترین صادر کننده ابزارات علمی ساعت دارو وآلات موسیقی بوده است .