شهلا صافی ضمیر با نام هنری مرجان

زاده ی 1327 در شیراز خواننده و بازیگر کشورمون امروز در سن 72  سالگی به علت ایست قلبی در کشور آمریکا در گذشت ...

تسلیت به جامعه ی هنری ایران و مخصوصا طرفداران این هنرمند