سفیده ی تخم مرغ

شاید ندانید که درد سوختن یعنی چی ؟امیدوارم هرگز تجربه نکنید

مردجوانی مزرعه اش رو با سم آفت کش سمپاشی میکرد و میخواست بدونه که چه قدر از سم در مخزن باقی مونده

در پوش را برداشت و فندک را رو روشن کرد .

بخار بلند میشود ازسم آتش گرفت و سراسر بدن اونو در بر گرفت .

از روی تراکتور پائین پرید و فریاد زد .

زن همسایه با 10 تخم مرغ از خونه بیرون دوید و در عین حال فریاد میکشید تخم مرغ بیاورید .

او تخم مرغها را شکست و سفیده رو از زرده جدا کرد .

وقتی آمبولانس رسید و مسئولین کمکهای اولیه مرد جوان را دیدن پرسیدن  کی این کار را کرده ؟

همه به اون زن اشاره میکنند ...

مامورین به اون زن تبریک گفتن و گفتند :

شما صورت اونو از نابود شدن نجات دادین

در انتهای تابستان مرد جوان دسته گلی به اون زن تقدیم و از اون تشکر کرد .

صورتش مثل صورت یک بچه صاف شده بود .

====

این روش درمان

شامل آموزشهای آتشفشانی هم هست .

کمکهای اولیه شامل پاشیدن آب سرد در سطح صدمه دیده و کاهش درجه حرارت برای جلوگیری از سوختگی لایه های زیرین پوسته بعد سفیده تخم مرغ را روی اون نقطه پخش کنید .


سفیده ی تخم مرغ یک کولاژن طبیعیه و پر از ویتامینه برای ترمیم