حمام شیخ بهائی :

اصفهان شهر تاریخیه بسیار زیبائی است که دارای آثار باستانی بسیار ارزشمندی است .

البته بماند که در حال حاضر  گفته میشود منار جنبان و حمام شیخ بهائی از کار افتاده است .

حمام شیخ بهائی :

این حمام در سال 995 شمسی و به دستور شاه عباس اول و  توسط شیخ بهائی بنا شده است .

به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد به حمامی اسرار آمیز مشهور شده است .

شیخ بهائی معمار این بنا از دانشمندان بزرگ دوره ی صفویه به شمار میرود .

او در علوم فلسفه -منطق و ریاضیات  مهارت خاصی داشته است.

یکی از ویژگیهای شیخ بهائی دانستن معماری بود .

بیشتر آثار دوره ی صفوی توسط او معماری شده است .

اگر چه معماری کلی حمام مانند دیگر گرمابه های ایران است اما با آنها یک تفاوت بزرگ دارد .

آن این که :

آتش خانه و روش گرم شدن آب خاص و متفاوت است .

در واقع چیزی که این حمام را خاص و متفاوت میکند سیستم گرمایشی آن است .

گرم شدن مخزت آن  با یک شمع و روشن بودن دائمی آن

آمدند به کشف راز شمع پی ببرند آن را نابود کردند و دیگر کار نمیکند .

تا اواسط دوره ی پهلوی آب دیگهای حمام با شعله ی شمع  به جوش میامد .

البته این سیستم دیگر کار نمیکند و عده ای دلیل آن را ویرانیه قسمتی از بدنه ی اصلی حمام در جریان کشف راز شمع میدانند .


تا به حال برای پی بردن به راز گرم شدن حمام تحقیقات زیادی صورت گرفته است .

هنگام انجام این تحقیقات دانشمندان به یک سیستم سفالی لوله کشی در زیر بنا برخوردند .

سیستمی که در زیر زمین حد فاصل آب ریز گاه مسجد جامع و حمام قرار گرفته بود .

لوله کشی سفالی دانشمندان را به این نطریه رساند که گازهایئ مثل متان و اکسیدهای گوگردی به روش مکش طبیعی به سمت مشعل حمام جاری میشدند .

تا در حکم منبع گرما در مشعل بسوزند .

شاید هم این گازها به طور مستقیم از مواد زائد دفع شده برای استفاده در حمام جمع آوری میشدند .


لوله های فاضلاب شهر اصفهان را به سمت خزینه ی حمام هدایت کرده است .

امروزه در کشورهای پیشرفنه برای تهیه ی سوخت گازی از طریق فاضلاب تولید میشود که به آن بیو گاز میگویند .

مخترعی از مشهد حمام را شبیه سازی کرد تا راز معمای آن را بفهمد

نتیجه :

منبع آب حمام شیخ بهائی از طلا ساخته شده است .

از آن جائی که طلا رساناترین فلز در جهت انتقال گرما به شمار میرود میتوانسته با حرارت کم انرژی زیادی تولید کند .

طلا فلز ارزشمندیست و برای این که منبع آب به سرفت نرود این راز سر به مهر باقی ماند .

این مخترع بعد از شبیه سازی حمام موفق شد که :

دو مدال از مسکو و سوئیس دریافت کند .

با نظرات خود ما را در هر چه بهتر شدن این سایت یاری کنید .