تمامی غارتگران و دزدان نباید محاکمه شوند کسانی که حق این ملت مظلوم را بالا میکشد و فرار میکند باید بدون محاکمه  اعدام بشوند .


کشف جسد کارگر 33 ساله که خود را در محل کارش در غرب استان خوزستان دار زد .

عمران محمدی روشن به دلیل فشار اقتصادی ونداری خودش را دار زد .