احمد ظاهر معروف به پریسلی افغانستان خواننده ای که روز تولد و روز مرگش یکی شد ...

پسر صدر اعظم وقت افغانستان


احمد ظاهر

احمد ظاهر به پریسلی افغانستان معروف بود .

او پسر صدر اعظم وقت افغانستان بود . علی رغم میل پدرش به خوانندگی روی آورد .

او سال ها و حتی بعد از مرگش نماد مبارزه با سنت در افغانستان بود .

طالبان در همان اوایل اشغال کابل آرامگاهش را منفجر کردند و مدت ها کاست هایش مخفیانه بین مردم رد و بدل میشد .

چون 24 خرداد سالگرد تولد و مرگ احمد ظاهر از بزرگترین خوانندگان افغان بود یادی از این خواننده کرده باشم .

او در عمر کوتاهش 33 آلبوم منتشر کرد و در روز تولد 33 سالگی و در یک حادثه ی مشکوک رانندگی کشته شد !


از ترانه های معروف او زیم زیم زیم بود که توسط خوانندگان ایرانی هم باز خوانی


شده و به همین دلیل نزد ایرانیان  شناخته تر است  .

او شعری از فروغ فرخزاد هم اجرا کرد .

مرگ من روزی فرا خواهد رسید  ---در بهاری روشن از امواج نور ....