راز برگ سرباز 

تا حالا فکر کردین این شخصیتها کیند و چه راز هائی دارند ؟

اولین سوال پیش میاد j نماد و اول چه نامیه ؟

j  اول اسم jack نامی که روی سربازهای ورق گذاشتن 

اما jack اصلا معنای سرباز نداره و تو انگلیسی به سرباز soldier گفته میشه !

پس چرا جک ؟

سرباز دل نمایشگر ia hire  فرمانده نظامی چارلز هفتم در زمان حمله ارتش انگلیس به فرانسه است .

او همان فرد مضنون به قتل رساندن پادشاه هست چرا که :

طرح لباس سرباز دقیقا شبیه به آستین موجود در کارت شاه است .

اما :

چرا باید شاه را بکشد ؟

معروف است که سرباز دل و بی بی دل عاشق هم شده بودند و برای آن که بتوانند به هم برسند به شاه خیانت کرده او را میکشند .

فرمانده نظامی به جای شاه بر تخت سلطنت نشسته و با ملکه ازدواج میکند .( به گلهایی که در دست سرباز و ملکه است دقت کنید )


همچنین 

علامت گشنیز روی لباس سرباز دل نماد نفوذی بودن اوست .

سرباز خشت سمبل ogier فرمانده نظامی دانمارکی است .

او در کنار ژولیوس سزار با نیزه خود میجنگد و از حکومت او بر روم حفاظت میکرد .

او  را نماد هویت و میهن پرستی دانمارک و همچنین وطن پرستی بر ضد آلمان میدانند . 


سرباز گشنیز را هکتور شاهزاده بزرگ تراوا میدانند .

شخصیت هکتور را در فیلم سینمائی troy  با بازی برد پیت میتوانید ببینید .

هکتور با اندروماخه ازدواج میکند و در نهایت توسط آشیل با بازی برد پیت کشته میشود .


سرباز پیک :

سرباز پیک سمبل  judas maccabeus  ( رهبر قیام یهودی ها علیه سوریه )

او یک کشیش یهودی بود که شورش باکوخیا سبب تشکل اسرائیل شد .

در دست او به جای سلاح یک اسباب بازی جنسی به نام دیلو قرار دارد .

چرا که :

معروف است وی از کشیش های همجنس گرای یهودیان بوده است . 

چرا اسم سرباز ها را jack گذاشتند ؟ چه ربطی دارد ؟

در این مورد منبع موثقی نیست 

ولی jack  در نگاه اسرار آمیز و کابالا همان فردیست که از درخت زندگی (لوبیا سحر آمیز ) بالا میره و غول ها که نماد پادشاهان هستند رو به زیر میکشه 

به عبارتی منظور از جک در کارت ها فرماندهان تاثیر گذار در بازی دنیا هستند .