اعتبار موسیقی کشورمان  جان به جان آفرین سپرد این واقعه ی بس غم انگیز را به خانواده ی ایشان و ملت شریف ایران تسلیت عرض مینمایم . 

روحش شاد و یادش همیشه در قلبها 


شجریان زنده است و هرگز نمیمیرد