پیروز و در گیری بسیار بد در ترکیه : 

نباید ساکت نشست باید از حق هنرمندان دفاع کرد . فردا نوبت مهاجرین و توریستها است .

باید رییس جمهور ترکیه از ایرانیان عذر خواهی کند . 

سر گردنه که نیست .فیلم کامل / ماجرای فیلم جنجالی کتک خوردن پیروز خواننده در ترکیه و واقعیت  ماجرا را ببینید

با خبر شدیم پیروز خواننده ی محبوب ایرانیان در رستورانی با زن و همسرش که تولد پسرش را در کلابی در آلانیا ترکیه  جشن گرفته بود که شخصی برایشان مزاحمت میکند .

 هنگام خروج مورد ضرب و شتم و حمله با اسلحه توسط صاحب کلاب و نگهبان های کلاب که همگی بوکسور و حرفه ای هستند قرار میگیرد . 

مهاجمان با فریاد این که ما .مافیا هستیم و شما خارجی ها هیچ کاری نمیتوانید بکنید آنها را رها میکنند .

هم وظن ما را راهی بیمارستان و عمل جراحی قرار میگیرد . 

این کلاب در ایلوژن آلانیا قرار داشت . 

ما ایرانی هستیم و باید به ایرانی بودنمان افتخار کنیم . ما ملتی هستیم که باید جلوی چنین حرکات زشت و زنند ه گرفته شود ..

فک یک هنرمند را داغون کردند دندانهایش را شکستند و به زن و بچه اش هم حمله کرده است . 

پیروز با گروه بلگ گت به روی صحنه آمد جوانی بسیار مودب و خوب بود .

بسیار خوب درخشید با شهبال عزیز پیروز شد پیروز .....

پیروز برای دعوا نرفته بود . او اصلا اهل دعوا نبوده زندگینامه پیروز | مشاهیر تاریخ ما

...زنده باد ایران و ایرانی