عباس رضایی وثوق با نام هنری منوچهر وثوقی  در بیمارستانی در لندن در گذشت ...

بیوگرافی منوچهر وثوق | فیلسین  

 علت فوت سرطان

مصیبت وارده را به خانواده و جامعه ی هنری ایران تسلیت عرض مینمایم . قدیمی ها: منوچهر وثوق و وارد شدن به هفتادمین بهار زندگی + 54 عکس