فوت و فن فوری دردها :

پنج نقطه مرموز بدن که دردها را نابود میکند !

 رفلکسولوزی یعنی : با فشار به چند نقطه از بدن رفع و رجوع کنید . 

1-- سردرد و سردردهای میگرنی کافیست فقط برای سردرد نقطه ای چشم سوم که دقیقا یک بند انگشت وسط بالای دو ابرو است را سی ثانیه فشار دهید   همه درد را میکشد و خلاص 

2- کسلی و منگی زیاد که چشمها و کل صورت درد میگیرد  :

لاله ی گوش را بفشارید و  یا ور بری ---و سط کف پاهایتان را فشار دهید . 

3- کمر درد -----نقطه ی فشاری کف دست را فشار دهید با انگشت شست 

4 - استرس ----نقطه ی زیر گوش را آروم آروم فشار دهید و ماساژ دهید .ماساژ رفلکسولوژی چیست و چه فوایدی دارد - صندلی ماساژور آیرست