در ابتدای هر فصل یا حداقل هر شش ماه یکبار چیدمان خانه را تغییر دهیذ .

وسایلی که مدت هاست جا به جا نشده را جا به جا کنید ( حتی کوتاه ) تا انرژی به جریان بیقتد.


در صورت امکان اطراف تلویزیون از گیاهان زنده استفاده کنید . 

گه گاهی در فضای خانه موسیقی ملایم با صدای طبیعت و فرکانس های مفید پخش کنید . 


در هنگام خواب پرده های اتاق و خانه را بسته نگه دارید .

از تمامی وسایل موجود در منزلتان استفاده کنید . اگر وسیله ای دارید که دیگران برایتان کاربردی نیست آن را ببخشید یا از دایره ی زندگیتان خارج کنید . 


ساعت هایی که خواب هستند را به کار بیندازید . 

هر وسیله ی خرابی را درست کنید  مخصوصا وسایل الکترونیکی 


اشته باشید .

روزی یک ساعت دتمام پنجره های خانه را باز کنید تا انری تازه وارد شود . 

                                                    

                                                               نظر یادتون نره  سپاسگزارم