دست راست را از ناحیه مچ  دست راست محکم به دیوار ---- شریان کجاست  ؟ پشت دستت  را به دیوار تکیه میدهی خیلی محکم  ---با یک فشاری که دلت بگیره محکم به دیوار سی تا چهل ثانیه فشار میدهید 

.بعد از سی تا چهل ثانیه که فشار دادی آزاد می ایستی 

دستت ناخوداگاه شروع میکنذ به حرکت کردن به سمت بالا 

اگر فشار خون پایین باشه یعنی زیر هشت باشه میزان حرکتی که میکنه کمه محدوده ی کمی حرکت میکند .

اگر خیلی پایین باشه اصلا حرکت نمیکنه 

 اگر 12 یا 13 باشه زاویه ی 45 درجه نهایت 50 درجه دستت میاید بالا 

اما اگر فشار خونت بالا باشه یعنی 15 یا 16 باشه دستت خیلی میآید بالا بعد از مدتی اهسته حرکت میکنه میاید پایین 

با این روش میتوانی فشار خونت را اندازه پگیری 

 اگر پایین باشه شاید بخواهی یک آب قندی بخوری اما اگر بالا باشه تماس میگیری به اورانس -----با این روش میتوانی بفهمی فشار خونت تو چه محدوده ای است  این کار زمانی به دردت میخورد که :

هیچ وسیله ای نداری و حالت اورانسی پیدا کرده ای  

اینو گوشه ی ذهنت داشته باش ...  شیوع فشار خون بالا؛ تلخ اما واقعی - ایرنا

                                                                         نطر یادت نره