چرا پاپ رهبر کاتولیکهای جهان  جلوی این خانواده خم و راست میشود ؟!آنهائی که با پاپ ملاقات میکنند دست پاپ را میبوسند .

به استثنای یک خانواده ی یهودی که پاپ دست آنها را میبوسد .

و رهبر کاتولیکهای جهان جلوی آنها خم و راست میشوند . 

ردشی هستند .

این خانواده ی مرموز که بعضا آنها را کنترل کننده ی جهان  و اتفاقات آن میدانند خانواده ی رودشید هستند .

ثروتمند ترین خانواده ی جهان  مالک بانکهای جهانی ذخایر طلا و قانونا مالک تمام آبهای قابل  شر  به کره  ی زمین 

محل زندگی این خانواده 

جزیره ای دور افتاده در نزدیکیه انگلیس است و بازارهای بزرگ مالی  مانند نفت و طلا توسط رودشید ها بالا و پائین میشود .

که با این نفوذ خود هر دولت یا حکومتی را بخواهند به زیر کشیده و از قدرت ساقط میکنند ( لعنت خدا بر آنها )      Image result for عکس رهبر کاتولیکهای جهان پاپ. Size: 207 x 106. Source: wisgoon.com


این خانواده مرموز به ندرت در رسانه ها ظاهر میشوند .و کمتر از آنها صحبت میشوند  با این وجود دارائی تخمین زده ی آنها چیزی حدود 500 ترلیون دلار است .

اما چیزی که این خانواده به عنوان هدف نهائی خود نام میبرند و اسم آن را نظم نوین جهانی گذاشته اند .

بسیار جالب است و مو به مو در جهان  در حال اجرا شدن است .