مومیایی شاهدخت هخامنشی !

سال 79 یک ویدئویی ماموران پاکستان  باهاش مواجه شدند یک مومیائی بود در یک تابوت کسی که این فیلم را داشت قصد داشت به قیمت گزافی بفروشد 

نه تنها در پاکستان که در تمامی مملک فروش آثار باستانی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد .

پلیس پاکستان مرد توی ویدیو را پیدا میکنه نامش علی اکبر بوده و مومیائی را لو میده و میگوید در منزل سردار محمد ریگی است . 

پلیس به آن جا میرود و خانه ی ریگی را میگردند برخورد به یک تابوت چوبی که یک مومیائی درونش بوده را پیدا میکند . او را به موزه ای در شهر کراچی منتقل میکنند . 

وقتی از او سوال میشود که مومیائی را چگونه پیدا کرده میگوید این مومیایی را از یک ایرانی گرفته به نام شاه باقی و قرار شده ان را بفروشیم و تقسیم کنیم ....


اون  ایرانی را پیدا میکنند و بازجوئی میکنند و او اقرار میکند که زلزله آمد و زمین شکافته شد و این تابوت را از دل زمین پیدا کرده ....

تا حدودی حرفهایش را باور کردند ...وقتی پلیس خواست مجددا از او تحقیق کنه برای همیشه رفته بود و اثری از آثارش نبود . 


این مومیائی را باستان شناسان پاکستان  تشخیص دادند که این مومیائی متعلق به دختر خشایار شاه است ..کنده کاریهائی روی این تابوت بود. 

متعلق به 2600 سال پیشه  و نقش نماد هفت سر و گل نیلوفر و روی تاج طلا نماد هفت سر بود .

مومیائی را در موزه در معرض دید مردم  قرار دادند . بگیر و ببندها آغاز شد . این میگفت متعلق به ماست اون میگفت از آن ماست . 

سن زن 21 سال تشخیص داده شد . قلبش برداشته شده بود که این قابل قبول نبود . 

ایرانیها میگفتند :

رسانهای  ایران  از قول باستان شناس ایتالیائی به اسم کنستانتین اعلام کردند این مومیائی دختر کوروش است . و در دنیا بازتاب زیادی داشت .

این شخص تسلط زیادی به تاریخ ایران داشت . 

سر انجام : 

معلوم میشود که این مومیائی ایراد داشت چرا که : 

نویسنده به جای اسم اصیل شاهدخت ایرانی از اسم روز گون که ریشه ی  یونانی داره استفاده شده 

 اسمی که یونانیان سالها بعد به کار بردند . این ایراد داشت و امکان نداشت شاه ایران اسم دخترش را به صورت یونانی نوشته باشه  اونم به صورتی که بعدها استفاده بشه نه در روزگاران خودش ...

هم نوشنه های کتیبه اشتباه بوده مومیائی قلابی بود و ارزش مومیایی از عرش به فرش رسید . 

جنازه خالت جنایت داشت یعنی از مرگ دختر ی حدود 20 تا 21 ساله است و از مرگش سه سال میگدرد . این مومیائی تقلبی بود.

بعد ار تحقیقات معلوم شد این دختر در سال 76 فوت کرده بیست سال سن داشته علت مرگ ضربه از پشت به کمر و لگن بوده چیزی شبیهه تصادق با خودرو 

جسد را سالها نگه داشتند بلکه شناسائی شود اما متاسفانه نتوانست ...هشت سال بعد در سال 88 دفن میشود . تابوت و سایر چیزها را در موزه ی پاکستان ن در  کراچی نگهداری میشود ..

ببینید چگونه یک عده با تقلب میخواهند پولدار شوند . 

با سپاس از شما