مهتاب نوروزی مشهورترین سوزن دوز بلوچستان بود  

مهتاب به واسطه ی هنری که در  نوجوانی بلد بود برای سوزن دوزی لباسهای اشراف انتخاب شد .

نمونه ای از کارهاش در موزه ی سعد آباد است . Image result for سوزن دوزیهای مهتاب نوروزی برای فرح دیبا

گردشگران و مهمونهای خارجی که آوازه ی هنریش را شنیده بودند هر وقت به سیستان و بلوچستان میرفتن سراغش می گرفتند . 

لباسهای درباری به همراه دیگر سوزان دوزان بلوچ به سفارش فرح دیبا دوخته بود .

از جمله آثار نگهداری شده در موزه ی سعد آباد یکی از همین لباس ها زیبا در حراجی آلمان به مبلغ 8800 دلار به فروش رفت !Image result for سوزن دوزیهای مهتاب نوروزی برای فرح دیبا

این لباس را در دیدار با رئیس جمهور  وقت آمریکا نیکلسون  پوشیده بود .

فرح این لباس را به دختری از اروپای شرقی برای پوشیدن تو مراسم عروسیش هدیه داده بود ! 

دختران و زنان زیادی هنر دست مهتاب را زنده نگه داشتن !Image result for سوزن دوزیهای مهتاب نوروزی برای فرح دیبا