ازدواج زیر 18 سال هوسه


ازدواج بعد از 20 سال یک تکلیفه


ازدواج بعد از35 سال ازدواجی است که یک عمر تو رویا تصورش را می کردید


می دونید چرا واسه این که تازه اون موقع می فهمید که کی را می خواهید . اون موقع با در نظر گرفتن همه چیز بله را می گویید .


تجربه نشان داده که دخترانی که درسن زیر  هیجده سال ازدواج می کنند  ازدواجهای موفقی نداشته اند   چرا  ؟  آدمی در این سن حتی ممکنه عاشق کسی شود که جای پدرش است  . بارها و بارها دیده شده که در این سن انسان عاشق کسی شده که خیلی از لحاظ سنی با او فاصله داره ممکنه تو این سن عاشق معلمش هم بشه پس عشق در این سن فقط هوس زود گذر است . و اگر به ازدواج کشیده شود اون موقع این مثل  قدیمی  در موردش صدق میکنه که میگویند

عاشقی چهل روزه پشیمونی اون چهل ساله ازدواج بعد از  هیجده سال   یعنی  این که میره رو به بیست / بیست و یک .....................تا 25 سال کم کم پدر و مادرها دلواپس می شوند و فکر می کنند که چرا واسه بچه شان خواستگار نمی آید   پدر و مادرها وقتی دختر ها سن بیست سال را گذراندند کم کم دلشوره میگیرند .  بابا به خدا دیر نشده   واسه همین هر کسی آمد خواستگاری دختر  را وادار می کنند که یکیشان را انتخاب کنند و بروند دنبال  زندگیشان  دختر  در این سن دقت و فکر بازتری  در انتخاب دارد و کمتر اشتباه می کند . این ازدواج ای بد نیست  خیلی هم خوبه چون دیگر از بچه گی در این سن بیرون آمد ه اید  و تا اندازه ای با چشم باز انتخاب می کند .


و اما ازدواجهای بعد از 35 سال


این ازدواح دیگه ازدواجی است که شما دیگر کامل شد ه اید و خوب و بد را بدرستی می توانید تشخیص بدهید هر چیزی که از بچه گی آرزوشو داشتید ممکنه در فرد مورد نظرتان ببینید واگر در این سن عاشق بشوید  مطمئن باشید که اشتباه نکرده اید . همونی است که میخواهید و این جاست که براستی عاشق شده اید . عشق در این سن عشق واقعی است وشخص مورد نظرتان همونی که میخواستید باشه این عشق و این ازدواج هرگز گسیخته نمی شود  . چه برای دختر چه برای پسرسعی کنید در انتخاب همسر آینده تان همیشه دقت کنید . که اگر اشتباه کنید با هیچ چیز نمی توانید جبران کنید مجبورید بسوزید و بسازید . سعی کنید کسی را انتخاب کنید که از لحاظ فرهنگی با هم فاصله نداشته باشید . اختلاف سنی زیاد با هم نداشته باشید . یا باید هم سن باشید یا اینکه نهایت اخبلاف سنی شما بیشتر از سه سال نباشد . باید کسی که برای ازدواج انتخاب میکنید کاملا با شما مچ باشه از همه نظر  


ما خیلی خوشبختیم که حق انتخاب داریم . قدیمیها که اصلا پسر را نمی دیدند و هر کسی  را که پدر و مادرشان انتخاب می کردند نه نباید می گفتند  پدر و مادرها برای بچه ها انتخاب می کردند .اونقدر هم بچه پس می انداختند که درسن 30 سالگی همه جور درد  و مرض را می گرفتند .