یوز پلنگ را انگلیسی ها می گویند چیتا

این حیوان در وسط روز بسیار خواب آلود است .سریعترین حیوان پستاندار خشگی عضوی بسیار خاص در خانواده ی گربه هاست

او می توان به سرعتی معادل 110 کیلومتر در ساعت برسه

بدن خط خطی و پاهای بلند چیتا این حیوان را از دیگر حیوانات گوناگون دیگر جدا می کند

اگر اون را با دیگر حیوانات مقایسه کنیم چیتا حیوان خشنی نیست

چیتا ترجیح می دهد به جای جنگیدن فرار کند

او فک ضعیفتر و دندانهای کوچکتری دارد برای همین دفاع از بچه هایش نمی تواند با درنده خوهائی که از او بزرگتر هستند بجنگد

چیتاها مادران مهربانی هستند .

آنها زمان زیادی را برای آموزش تمامی مهارتهایی که برای بقا به آن نیاز دارند به بچه ها می آموزند از جمله شکار

توله ها در زمان تولد کور هستند . به شدت نیاز به کمک دارند

4 تا 10 روز از سنشون میگذرد چشمانشان باز می شود و شروع به کشف محیط اطراف می کنند

مادر برای حفظ بچه هایش هر چند روز یک بار جای آنها را تغییر می دهد .

او توله هاشو در 6 هفته اول مجبوره تنها بگذارد و به شکار برود .

برای پیدا کردن غذا مسافت زیادی را باید طی کند .

در این زمان چیزی حدود 90 درصد این توله ها شکار درنده خویان میشوند

در 6 هفتگی توله ها دنبال مادرشان راه می افتند و شروع به خوردن گوشت شکار مادر میکنند . از این به بعد مادر و فرزند از هم جدا نمی شوند

سال 1900 بیشتر از 100 هزار چیتا در 44 کشور آفریقاو آسیا تخمین زده شده الان در

بیشتراز 20 کشور منقرض شدند و ده هزار تا باقی ماندند . نسل این حیوان هم در حال انقراضه
                                      N-A