سلام


خداوند همیشه با ماست . هرگز فراموش نکنید که خدایی که ما را افریده برایمان هر چه مقدر کرده همان است نه کم نه زیاد .


 با ایمان راسخ به وجود خداوند در کنارمان  میتوانیم بر تمامی مشکلات پیروز شویم و یادمان باشد که همیشه و همه جا خداوند با ماست فقط اگر


باور داشته باشیم که انچه خداوند برایمان مقدر کرده  بپذیریم و ایمان داشته باشیم که تا او نخواهد برگی از درختی جدا نخواهد شد  .


من با چشم خود معجزه را چندین بار در زندگیم دیده ام . خدا همیشه وهمه جا با ماست هرگز نباید منکر این مسئله بود . اگر بگویم لحظه به لحظه


شکرش میکنم شاید باور نکنید اما من روزی صد هزار بار شکرش کرده و میکنم . بی دلی در همه احوال خدا با او بود . او نمی دیدش و از دور خدایا


میکرد . بزودی معجزه ای که برایم اتفاق افتاد برایتان تعریف خواهم کرد . جا دارد از تمامی پرسنل زحمت کش بیمارستان شهید با هنر و بیمارستان امام خمینی کمال تشکر را دارم


امیدوارم این پزشگان و پرستاران که شغل انبیا را دارند همیشه موفق و موید باشند