پینوکیوپینوکیو یک رمان ایتالیایی است نوشته کارلو کلودی در قرن نوردهم .این اثر در سال

1881 در محله کودکان ایتالیایی توسط کارلو لوریزینی چاپ شد شخصیت اصلی این رمان یک عروسک چوبی بنام پینوکیو  دماغ چوبی او مشخصه بارز این شخصیت است . یکی از سوغاتیهای ایتالیا که بصورت عروسک خیمه شب بازی عرضه میشود پینوکیو است .از پینوکیو در تظاهرات امریکاییها برای سیاستمدارانی که وعده دروغ میدهند دماغ پینو کیو را به صورتشان میزنند .پارک معروفی در ایتالیا است که تماما از عروسکهای پینو کیو ساخته شده ومعروف به پارک پینوکیو است که بسیار دیدنی است . کارلو کلودی در مطبوعات لیبرال روزنامه نگار بود . سر از نوشتن برای بچه ها در اورد .او از بچگی عاشق الاغ بود کاردستیها و نقاشیهایش در مورد این حیوان بود . 24 نوامبر1826 بدنیا امد و در سال 1890در 64 سالگی در گذشت . پینو کیو در کتابهای مدارس زمانی گذاشته شده بود که او در گذشته بود . این اثر از او جاودانه باقی ماند .روحش  شاد

پدر زپتو  پینوکیو   گربه نره   روباه مکار  فرشته مهربان

شخصیتهای این رمان زیبا و به یاد ماندنی هستند .