برند یعنی مارک غلامت

مارک کمپانیهای معروف دنیا کاملا مشخص است . آنها عین آدم که دارای شناسنامه هستند  شناسنامه دارند . باید دقت کنید

که اگر  قرار است پول هنگفتی بابت جنسی بدهید از  اصل بودنش   مطمئن شوید .

راههای بسیار ساده ای وجود دارد  تا مطمئن شوید  کلاه سرتان نرفته باشد .آن راهها را به کار گیرید  تا پولتان را دور نریخته باشید .

اولا نگاهی  به عکس بالای صفحه بیندازید  از روی عکس بسیار  راحت منظور مرا درک میکنید . دقت به دوخت کنید  دوخت از

جایی که چاک بلوز است را نگاه کنید تا مچ تعداد کوکهای به کار رفته مشخص است . این  بلوز یا پیراهن در شناسنامه این

لباس مشخص شده که چند کوک تا مچ خورده است اگر حتی یک کوک اضافه باشد آن لباس کوپی برداری شده است و به

اسم لباس مارک دار به من وشما فروخته می شود . کمپانیهای لباس و کلا لباس دوختشان مشخص است و باید حتما وقتی

لباس مارک دار میخواهید بخرید از فروشنده شناسنامه آن مارکی را که می خواهید بخرید را مطالبه کنید بعد

خریداری کنید . اگر فروشنده از این کار امتنا کرد بدانید که مارک مورد نظرتان تقلبی است

دقت به عکس کنید می بینید که جایی که دکمه و جا دکمه مشخص شده است یک دوخت عمودی خورده است این در لباس

های مارک دار باید وجود داشته باشد .حتما باید باشد .ببینید فروشنده وقتی لباس مورد نظرتان در کاتالوگی که مانکنها آن

لباس را پوشید ه اند را به شما نشان میدهد که تن پوش لباس را ببینید  باید شناسنامه لباس را هم داشته باشند کدام کمپانی

چند کوکس   /  چنددکمه میخورد  /  چند درز دارد  / قرقرهاش چه مارکی /  مارکی که به لباس چسبیده   .......حتی رنگ زیپ

هم باید باشد . پس از فروشنده شناسنامه لباستان را بخواهید.

/////////


اگر می خواهید کرم پودر بخرید  حالا هر مارک معروفی که می خرید فرقی نمیکند  باید  به بارکد اکتفا نکنید حالا بارکد کرم پودر یا

......... باید دقت کنید که کرم پودر اصل است یا آن مارک معروفی که می خرید قاطی نداشته باشد با یک امتحان ساده

می توانید بفهمید که کرم پودر اصل است و قاطی نداشته باشد  .  یادتان باشد که دارید کلی بابت این کرم پودر پول می دهید

پس نگذارید کلاه سرتان برود .

این را بدانید کرم پودر با مارک معروف را فروشنده نمیگذارند امتحان کنید  چون گران است و شاید اشانتیون را به شما واسه

امتحان بدهند  و شما استفاده کرده و بسیار عالی روی پوستتان بنشیند . بله درسته اونی که اشانتیون به شما واسه امتحان

 می دهند درسته اما حالا خود کرم پودر

اولا کرم پودر باید در جلدی مخصوص باشد . خوب می گویند ما قاچاق آورده ایم می بایست از جلد در میآوردیم  خوب درست

حالا می خواهید کرم پودر را بخرید و نمی توانید امتحان کنید پس چه کار باید کرد ؟

بسیار ساده است کرم پودر را گرفته و به فروشنده بگویید خوب نمی توانم استفاده کنم اشانتیون هم که عالی بود پس این کرم

اصله دیگه ؟؟؟؟؟؟؟ 

کرم پودر را گرفته خوب تکان دهید   اگر درش را باز کردید دیدید که حباب داره بدانید آن کرم قاطی داره و مقدار بسیار کمی از

کرم پودر اصل در آن است . با این کار نه به فروشنده ضرری زده اید نه از کرم پودر استفاده کرده اید که بخواهد ناراحت شود

فقط یک تست ساده برای  اصل بودن کالای مورد نظرتان است . به همین سادگی

////////////

وقتی یک مبایل را از بالا به آن نگاه میکنید تا بفهمید اصله یا نه به همین سادگی میتوانید هر چیز مارک دار را به راحتی پی به اصل بودن آن ببرید

                                    موفق باشید