ویلیام شکپیر نویسنده و کار گردان

پدرش جان   شعل پوست فروش

نام مادرش   ماری اردن  دختر یک کشاورز ثروتمند

ویلیام شکسپیر در 26 آوریل 1569  بدنیا آمد . به مدرسه رفت و مقداری لاتین و یونانی آموخت ولی به علت کسادی شغل پدر ناچار شد برای امرار معاش مدرسه را ترک کند .ابتدا شاگرد قصاب بود . ولی چندان به ادبیات علاقه داشت که هنگام کشتن گوساله ها خطا به  میگفت وشعر می سرود .در ساََل 1852 در هجده سالگی ازدواج کرد همسرش 25 سال داشت و نامش آن هاتاوی بود . از اهالی دهکده مجاور صاحب فرزند شدند و زندگی پر حادثه اش از آن جا شروع شد .

او بقدری تحت تاثیر هنرپیشه گان سیار و هنر نمایی آنها قرار میگرفت که تنها به لندن رفت تا موفقیتی کسب کند . و بعد ها زندگی مرفعی برای خانوادهاش فراهم کرد

کم کم به تماشاخانه ها راه یافت و به تصیحیح و تکمیل نمایشنامه ها ی نا تمام پرداخت و خود روی صحنه رفت و نقشهایی ایفا کرد .

آن زمان هنرپیشگی و نمایشنامه نویسی حرفهای محترم و محبوبی نبود .افراد طبقه متوسط که تحت تاثیر شدید تلقینات مذهبی قرار داشتند آن را مخالف شئون خود می دانستند تنها طبقات اعیان و مردم فقیر بودند که علاقه ای به نمایش و تماشاخانه نشان میدادند.

خیلی زود موفقیت مالی بدست آورد و سر انجام مالکیت تماشا خانه سهیم شد .

این تماشاخانه در سال 1613 در ضمن بازی نمایشنامه هنری هشتم سوخت وسال بعد که افتتاح شد شکسپیرحضور نداشت. با دارایی سرشارش به شهر خودش رفت تا استراحت کند.

از نمایشنامه های معروفش  اتللو    هاملت    رومئوو ژولیت وووووووووووووووو نام برد

ارامگاهش در کلیسای شهر استراتفورد قرار دارد و خانه مسکونیش به همان وضع اولیه در همان شهر همواره زیارتگاه دوستداران ادبیات و هنر بوده است .