پخت میمون در ویتنام 

کباب موش

خوردن گوشت سگ

khordan    gazahayeh  chandesh avar


خوردن بعضی از قسمتهای از بدن حیوانات چندش آور نتایج حیرت انگیز به همراه دارد


رستورانهای ویتنامی مار تازه را می کشند . زیرا معتقدند  عرق مار با الکل اگر خورده شود به هضم غذا کمک میکند 


خون مار وقتی هنوز گرم است برای قوای جسمی و جنسی مردان بالای چهل سال خوب است . ترجیح میدهید تو این رستورانها غذا نخورید .ماجرای مزارع , پرورش خرس در ویتنام


هر شش ماه زرداب خرس را با یک لوله از کیسه صفرای شان خارج می کنند . می گویند صفرای خرس برای غده و کبد و دندون درد و اسهال خیلی خوبه


خرسها را در قفس نگهداری میکنند  برایشان وسایل راحتی فراهم میکنند . تا ازش این استفاده ها را بکنند . اینا انسانند


 چینی ها شاش پسران را میگیرند و تخم مرغ را سوراخی در آن ایجاد می کنند  ادویجات مخصوص می ریزند و در شاش پسر بچه آب پز می کنند و لذت دنیا را میبرند از خوردن این تخم مرغ آب پز


بدین منظور در دبستانها گوشه و کنار سطلهایی میگذارند تا پسر بچه ها در آن شاش کنند . البته لازم به ذکر است که نباید مریض باشند


                                                       گرداورنده N---A