پنگوئن جنتو قطب جنوب gentoo penguins

عکس ها و تصاویر متحرک عاشقانه | Love Gifs


عضویت در گروه


پنگو ئن های جن تو


هیچ پرنده ای آب را به اندازه پنگوئن جن تو خانه ی خودش نمی داند


آنها تنها در نیمکره ی جنوبی یافت می شوند


پنگوئن های جن تو نمی توانند پرواز کنند


احتیاجی هم به پرواز ندارند زیرا در این جا خرس قطبی وجود ندارد که آنها را شکار کند


اینها پنگوئن های جن تو هستند که هر سال در بهار برای تخم گذاری و ربیت نسل بعدی به ساحل می آیند


آنها به قدری گرسنه هستند که هم پدر و هم مادر آنها برای ماهیگیری به دریا بروند و برایشان غذا بیاورند


اما این شکار می تواند خطر ناک باشد زیرا یک شیر دریائی در آنجا کمین است


شیر دریائی قطب جنوب از امواج دریا کمک می گیرد تا خود را به پنگوئن ها برساند


شیر دریائی معمولا ماهی خوار است اما این ها شبیه شناگرهای ماهر همیشگی نیستند


پس باید روش را تغییر دهند


شاید در آبهای کم عمق آسان تر باشد شکار پنگوئن جن تو


اما به نظر می رسد پنگوئن ها در آب شکار شدنی نیستند


در خشگی چطور ؟؟؟


بالهای پنگوئن ها که در شنا بسیار قوی هستند در خشگی هیچ کمکی نمی کند

َ

پس با این حساب بخت با شیر  در یائیست


ولی هر دوی آنها در خشگی مثل ماهی میمانند که دور از آب افتاده است


اما بلخره شیر دریائی موفق می شود و پنگوئن جن تو را به دام می اندازد و می خورد


اما بندرت پیدا می شود که شکار و شکارچی در کارشان ناشی باشند

                                                                                  N--A