عضویت در گروه


65میلیون سال پیش شهاب سنگ غول پیکری که در حال حرکت به طرف زمین بود . نه در داخل دریا و نه در زمین هیچ موجودی در امان نبود . در آن زمان تمام دایناسورهای دنیا همراه با کلی از خزنده های غول پیکری که به نوعی شبیه دایناسورها بودن منقرض شدند وهمه چیز نابود شد .


دوران ژوراسیک

دایناسورها منقرض شدند ؟ چرا ؟ کی ؟

کاماراساروس / استگوساروس / سراتوساروس / آلوساروس /  نسل دایناسورها در دوران ژوراسیک بودند

/////////////////////////////////
جیوانات عظیم الجثه /در دوران ژوراسیک الو ساروس / کاما راساروس و استگوساروس زندگی میکردند و ده میلیون سال قبل

از پیدایش دایناسورها یی مانند تیرانوساروس رکس از بین رفتند .
 
در واقع فاصله زما نی بین آن دایناسورها باتی رکس بسیار بیشتر از فاصله ی زمانی  تی رکس با ما انسان هاست .
/////////////////////////////////////////
 
پس از هر انقراض بزرگی هر چند مصیبت بار ... باز همیشه بازماندگانی بر جای می مانند .

آن دسته از گیاهان و جانورانی که بتوانند به سرعت با محیط خو بگیرند  میتوانند دنیا را از آن خود کنند .
 
تصور میشد همه از بین رفته اند اا

این طور نبود .نسل پیشرفته تری از /انها به دنیا آمدند آنها  موجودات بسیار پیچیده تر بودند

سراتوساروس و الو ساروس  توانستند با هاشون رقابت کنند

بنابر این سراتوساروس / الوساروس های قبلی هردو ناپدید شدند !!!

//////////////////////////////////////////

144 میلیون سال پیش در آواخر دوران ژوراسیک بسیاری از دایناسورها قربانی تغییرات شرایط آب و هوائی شدند طی نخستین انقراضه شون / بسیاری از آنها توانستند خود را با شرایط وفق بدهند .و قدرت را بدست بگیرند .

گیاهخوارانی مثل گاستونیا و تنونتوساروس جا ی خالی اجدادشان را گرفتند

متقابلا شکارچیان جدیدی در کنارشون بوجود آمد . و در راس زنجیره ی غذائی قرار گرفتند .

در این زمان

رپتورها ئی مانند دینونیکوس و اوتاراپتور وارد صحنه شدند .

//////////////////////////////////////////////

طی 79 میلیون سال بعدی آنها توانستند فرمانروایان بی رقیب بر روی کره ی زمین باشند و جکومت کنند .

هیچ جانوری توانائی مقابله با اندازه / قدرت / و درنده خوئی آنها را نداشت .

 در پایان دوره ی کرتاسه شرایط آب و هوائی کره ی زمین تغییر کرد و پوشش گیاهی سخت تر ی را بوجود آورد .

برای بهره وری از این منابع غذائی جدید گیاهخواران ویژه ای پا به عرصه وجود گذاشتند .
 
در پایان دوران کرتاسه دایناسورها بسیار پیشرفته ای زندگی میکردند ..

انواع گونه های سراتوپسیان که دایناسورهای شاخ دار بودن و تعداد زیادی از دایناسورها اردک مانند / به نام ها در وساروس

دندانها و آرواره ی هر دو این دایناسورها به طرز شگفت انگیزی پیشرفته بود و آرواره ی آنها طوری بود که می توانستن از

گیاهان تغذیه کنن /دایناسورهائی مانند آلبرتوساروس میتوانستند با کمک سایر اعضای خانواده به شکار بروند و رپتورها ...شکار گروهی را کاملا وارد مرحله ی جدیدی کردن

///////////////////////////////////////////

از همه پیشرفته تر

تیرانوساروس رکس بود و به بهترین شکارچی تاریخ جهان شهرت داشت ولی با تمام این پیشرفتها ی تکاملی باز هم در عرض

یک چشم برهم زدن نابود شدند

///////////////////////////

سالیان سال دانشمندان از این نابودی در حیرت بودند . این همه قتل عام و حوادث مصیبت بار اتاق بیفتد

در زمین شناسی مدت زمان که پایان دوران کرتاسه رو از دوران سوم زمین شناسی جدا میکند . با یک نوار گلی منحصر به

فرد مشخص شده این نوار باریک را میتوان درتمام جهان دید و به وضوع نشان دهنده ی مکانی است که در اون جا اتفاق

بزرگی روی داد . در زیر آن دایناسورهای پتروساروس  و انواع خزنده های غول پیکر دریائی یافت می شوند .

اما بالای اون نوار هیچ مدرکی دال بر وجود این جانوران نیست

بنابر این لایه به خوبی نشون دهنده ی اتفاق بزرگی  است که روی زمین به وقوع پیوسته که باعث شده در مدت زمان کوتاهی

انقراض بزرگی بوجود بیاید


لایه ای که این دو دوران را از هم مجزا می کند مرز کی تی نامیده می شود . کی تی نشان دهنده ی پایان عصر دایناسورها و آغاز عصر پستانداران است

///////////////////////////////////////////////

اما آیا کی تی نشان دهنده ی پایان دایناسورهاست ؟؟؟/

دانشمندان معتقدند که که دایناسورها هنوز میان ما هستند

65 میلیون سال پیش عصر دایناسورها به اتمام رسید .از اون به بعد پستانداران بیشتری جمعیت مخلوقات زمینی را به خودشون

اختصاص دادن به نظر آمد شاخه ای از آن گروه زنده ماندند و آن گروه بزرگی از پرنده ها بودن (عقابها)

در اصل   پرنده ها  جزء  گروه دایناسورها  هستند پس دایناسورها زنده موندن

تنها نکته ی جالب این انقراض سرعتش نبود قدرت این انفجار حتی امروز هم قابل تصور نیست

////////////////////////////

انقراض انواع مختلفی دارد

بعضی ها میتوانند محلی باشن که فقط روی چند گونه ی گیاهی و جانوری تاثیر می گذارد
بعضی منطقه ای است که روی یک گروه از گونه ها تاثیر می گذارد .و

بعد حوادث بسیارمهمی هم مثل اون اتفاق وجود دارن که هنوز توضیح موجهی برای این رویداد وجود ندارد

یک فرضیه هم این که... به گرم شدن جهان اشاره دارد تغییرات آب و هوائی یکی از عوامل اصلی نخستین انقراض دایناسورهاست

انقراض در واقع جهانیه

پدیده ای نیست که مختص خشگی باشد و فقط روی روی خشگی اتفاق نیفتاده بیشتر توی  اقیانوس ها اتفاق افتاده
//////////////////////////////////////////////

از بین بردن حیوانات در دوره ی کرتاسه فکر دانشمندان را به خود مشغول کرد اما یک کشف شگفت انگیز دیگر همه چیز را تغییر داد

فیلمهای علمی تخیلی  دانشمندان  تمامی جهان را حیرت زده کرد؟؟؟
                                        N---A