این تی شرت های ورزشی که پوران و روشن زاده پوشیدند آن زمان بسیار مد بود همه می پوشیدند


تولد  15 بهمن 1312

دو بار ازدواج کرده و طلاق گرفته شاپوری ویولون زن و روشن زاده مفسر ورزشی

دو فرزند از روشن زاده دارد امید و آرزو

 خواهر زاده بانو روحبخش بود 

1369 وقتی برای دیدن نوه اش به ایران آمد بر اثر ابتلا به سرطان سینه درگذشت

امام زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد 

روحش شاد یادش گرامی


پوران 

پوران  چهره ی منحصر به فردی داشت .

خالی بر صورتش بود که زیبائیش را صد چندان کرده بود .

در زمان  خودش  داشتن خال  بر صورت مد بود و همه روی صورتشان خال میزدند

پوران همسر روشن زاده بود . و عکس او و روشن زاده همیشه بزرگ وسط مجله ی جوانان بود .

پوران صدای بسیار دلنشینی داشت چهر ه ی این خواننده در نوع خودش بی نظیر بود زیبائیش را کمتر خواننده ای داشت

دیگر خوانند ه ها هزاران نفر پیدا میشد که شکل و شمایل آنها را داشته باشد اما شکل و شمایل پوران را هیچ کس نداشت
صدها شکل گوگوش/ لیلا فروهر /  نوش آفرین ................  بود اما پوران منحصر به فرد بود

 کمتر کسی می توانست استیل صورت او را داشته باشد  


چهر ه ا ش تک بود خداوند تمام حسن های خوب را به او داده بود

هیچ زمان نشد که کسی پیدا شود و دیگران بگویند ببین عین پوران