یکی از کارهای که شب چهارشنبه سوری انجام میشود . اینه که قلیان را می کشند نزدیکای این که زغالش تمام میشود آب قلیان را در گوشه و کنار خانه میریزند .تا هر کسی جادوئی کرده واسه اهل خانه باطل شود . واین واقعا کار ساز بوده و هست

ووووووووووووووووووووووووووووووووووو

هر آرزوئی که نفرات خانه دارند بر روی کاغذی نوشته و به آب روان آن آرزو ها  را میسپارند .

وووووووووووووووووووووووووووووووووو

تخم مرغ شکستن

اسم تمامی کسانی که چشم شور دارند را بر تخم مرغ مینویسند و شروع به خواندن اسامی میکنند اگر روی اسمی شکست آن شخص تا چهارشنبه سوری سال دیگه دور از چشم زخم می ماند

ووووووووووووووووووووووووووووووووو

سه یا هفت کوپه آتش باید روشن کرد سه تا به نیت سه پند بزرگ ایرانیان و هفت کوپه آتش به نیت هفت سین

وووووووووووووووووووووووووووووووو

در شب چهارشنبه سوری ، به جز روشن کردن سه یا هفت کوپه آتش به یاد سه پند بزرگ ایرانیان ، و مراسم ویژه ای برگذار می شد /////مانند آتش افروزی بر فراز خانه ها و بلندی ها ،/// خانه تکانی پیش از چهار شنبه سوری ///، خریدن آینه و کوزه ی نو ، خرید اسفند ( اسپند دانه ) ،/// چراغانی ،/// تهیه و خوردن آجیل هفت مغز ///، کوزه شکستن ///، فال گوش ایستادن ، فال کوزه ،/// ریختن آب قلیان و آب دباغ خانه به گوشه و کنار خانه ،// به صحرا رفتن در روز چهارشنبه سوری ،// تخم مرغ شکستن ،/// شال اندازی ،// قاشق زنی ،// گره گشایی از بخت دختران با بستن قفل به گردن یا گوشه ای از چادر //، نشستن روی چرخ کوزه گری ///، شکستن گردو ،// گفتن آرزو ها به آب روان ،// فریاد زدن خواسته ها در چاه قدیمی ،// کمک خواستن از (( چهارشنبه خاتون )) ، رنگ کردن خانه با گل هایی به رنگ های آبی و زرد ، پختن آش ویژه ی چهارشنبه سوری و …


وقتی دخترا برای بدست حاجتشان قاشق زنی میکنند .  . از آنچه در کاسه هایشان  است آش درست میکنند به نام آش ابودردا

بعضی شهرها قاشق زنی فقط  مختص به چهارشنبه سوری نیست بلکه ماه رمضان به نیت افراد بی بضاعت انجام میشده است

قاشق زنی رسمی زنانه است . چادری بر سر میکنند و نقابی روی خود میاندازند و به صورت ناشناس بر در خانه ها میکوبند . اهل خانه کاسه را گرفته و گاه آذوقه گاه پول  درون کاسه میگذارند و کاسه را به قاشق زن برمیگردانند .


قاشق زن هیچگونه سخنی نمی گوید فقط قاشق میزند  تا شناخته نشود . بعد از جمع آوری آذوقه و پول کافی مقدمات آش ابودردا را فراهم میکنند این آش معمولا به نیت شفای بیماران اگر بیماری در خانه باشد اندکی به او میدهند بعد بقیه اش را به فقرا میبخشند .

به روایتی این آش به ابودرداء شبیه آش رشته است با این فرق که با تکه ای خمیر تندیس کوچکی از ابودرداء وهمسر ساخته و در آش می انداختند

گروهی دیگر آن را شامل هفت نوع حبوبات  / نخود / لوبیا / عدس .....


سنت قاشق زنی بعدها برای شیطنت و خوشمزگی به در خانه معشوق با اقوام می زنند و بی سخن با یار رمز عشق را مبادله میکنند . این مراسم گاهی دستمایه طنز پردازان شده است

این رسم شباهتهائی با هالووین دارد .

گذشته از طنز شبه چهارشنبه سوری آدم میخاد خوشیش صد چندان بشه واسه همین الانیها بیشتر طنزشو دوست دارند .

من پارسال  چهارشنبه سوری رفتم قاشق زنی وقتی درب خانه عموم را زدم شلنگ آب قبلا آماده بود منو خیس آب کردند . پا به فرار گذاشتم شناخته نشم .آب روشنائی است و من آن را به فال نیک گرفتم .

مادر بزرگ ها میگویند پسران هم بودند که سنشان از ازدواج گذشته بود آنها هم چادر سر میکردند و در مراسم قاشق زنی بدون آن که شناخته شوند شرکت میکردند .