مونالیزا که به لبخند ژوکوند شهرت دارد . شاهکار معروف لئوناردو داوینچی است . این شاهکار سال  هزار و پانصد وسه شروع و تا سال هزار و پانصد شس به پایان رسید

لئوناردو داوینچی نقاش معروف ایتالیایی است که این تابلو را با رنگ روغن بر روی صفحه چوب سپیدار نقاشی کرد . اکنون پانصد سال از خلق این تابلو میگذرد.

اما چندان آسیب ندیده است . در سال 1956 شخصی اسید به قسمت پائینی تابلو پاشید که مرمت آن سالها بطول انجامید .

داوینچی  در سال 1516 تابلو را وارد فرانسه کرد و آن را به پادشاه فرانسه فرانسیس اول فروخت . پس از انقلاب فرانسه مونالیزا موزه لوور گذاشته میشود . ناپلئون آن را برمیدارد و به اتاق خواب خصوصی خود میبرد . ولی پس از تبعید ناپلئون این اثر دوباره به موزه لوور برگردانده میشود .

 در دهه شصد  و هفتاد  میلادی شهر های   /   نیویورک /  توکیو   /   مسکو     /     میزبان این تابلو بودند .

اولین گزینه گردشگران فرانسه موزه لوور است  تا از این شاهکار از نزدیک دیدن

کنند .