عکس متحرک عید نوروز

عقاب سیاه


قدرت بینائی فوق العاده ای دارد

برای فریب دادن شکار به صورت گروهی حمله میکنند

مهارت پرواز اون مثل خلبانهای جنگنده شکاری است

نمشود نزدیک شدن اون را  به شکارش متوجه شدغذایش خرگوشهای کوهی است . شکارچی بی نظیری است . بالاشو جمع میکند و فرود می آید به طرف زمین 

چنگالهایش هر کدامشان به بزرگی یک کارد آشپزخانه است

چشمان عقاب سیاه چنگال و منقارش را هر عقابی دارد اما چیزی که او را منحصر به فرد کرده این است که عقاب سیاه نر و ماده به هم شکار می کنند .


کار گروهیشان فوق العاده است  اونا برای شکار استراتژی دارند.

این طوری برای شکار  عمل میکنند .

یکی از آنها در نقش یک تله ی مرگبار ظاهر میشود و حواس خرگوشهای کوهی را پرت می کند .


جفتش با احتیاط تمام  خودش را به صخره ها می رسانند . یورش های نهائی را برای شکار انجام می دهد .

آنها به طرز mozaaf مرگ آورند . خرگوشها شانسی ندارند وقتی که یک جوجه ی گرسنه داشته باشند چاره ای ندارند جز این که هر روز شکار کنند . رمز موفقیت شکار عقابهای سیاه مهارت شکار در هواست این عقابها معروفند که میتوانند ساعتها در آسمان پرواز کنند . و به دنبال شکار باشند . مهارتشان در پروازه این مهارت به عقابها این امکان را می دهد تا صدها کیلومتر پرواز کنند و به دنبال خرگوشهای کوهی بگردند .


وقتی از یک کیلومتری گروه خرگوشهای کوهی را می بینند دگمه ی نامرئیشان را میزنند . وقتی که به شکار می روند از تمام روشهای شکار برای گیج کردن  شکارشون استفاده میکنند . خیلی از مواقع  درست پشت به خورشید پرواز می کنند .

بنابر این شکارشون نمی تواند نزدیک شدن آنها را ببیند


بعد در همان پهنای نور خورشید برای گرفتن شکار پائین می آیند .

خرگوش نمی تواند از دست چیزی که نمی تواند ببیند خلاص بشود . 

عقابهای سیاه می توانند کوچکترین جرکت شکارشان را از فاصله ی خیلی دور در آسمون تشخیص بدهند .


قدرت دید او بی نظیره

مهارت پروازش مثل یک خلبان جنگنده شکاری است و نمی توان نزدیک شدن آن را متوجه شد . به صورت گروهی حمله میکنند