سیزده بدر خوب و خوشی را برای تک تک شما عزیزان آرزومندم . انشاالله نتیجه مذاکرات هم به نفع ایران بشود و خوشیمان صد برابر بشود

عکس متحرک عید نوروز

سیزده بدر

تعطیلات نوروز و دید و بازدیدها دارد کم کم به پایان خود نزدیک می شود . در میان جشن های نوروزی جشن سیزده بدر کمی ابهام درش وجود دارد

کتابهای تاریخی اشاره ای به وجود جشن سیزده بدر نکرده اند .

اما قدیمیها اشاره ای به روز سیزده بدر کرده اند .

ایرانیان باستان سیزده بدر را به یاد دوازده ماه تعطیلات نوروز و روز سیزدهم نوروز را به باغ و صحرا میرفتند و به شادی و سرور می پرداختند .

و رسمی بودن نوروز را با 13 بدر به پایان میرسانند .

  عدد سیزده برای ایرانیان نحس نیست امروزه این روز طبیعت است و جزء تعطیلات رسمی ما ایرانیان است .

قدیمیها  پدر بزرگا و مادر بزرگهایمان بر این اعتقادند ومیگویند در این روز با رفتن به دامان طبیعت نحسی را از خانه بیرون میکنیم .

نحسی سیزده را خیلی ها رد میکنند . اما برخی  حتی سیزده نوروز را بسیار نیکو و فرخنده میدانند .

برخی از پژوهشگران بر این باورند که باور نحس بودن عدد سیزده پیامدی از پیوند همیشگی با جهان مسیحیت به زرتشتیان و پس از آنان به مسلمانان راه یافته است .

آنها بر این باورند که دوازده حواری مسیح نقشه کشیدند تا حضرت عیسی را دستگیر کنند و تسلیم مخالفانش بدهند قرار بر این بود که هنگامی که وارد محفل مسیح شود او را ببوسد تا دشمنان او از این راه او را شناسائی کنند و بدین سان مسیح دستگیر شد .

از این جهت عیسویان سیزده را شوم و بدشگون مینامند .

چون با پیوستن نفر سیزدهم بود که مسیح گرفتار و محاکمه و مصلوب شد سیزده را نحس میدانند .

/////////////////////////////////

آداب امروزه در ایران

از آداب سیزده بدر

یکی سبزه گره زدن است / سبزه را به آب روان سپردن / خوردن کاهو و سکنجبین /  خوردن آش رشته  /  پرتاب سیزده سنگ به دریا یا رودخانه / روز سیزده بدر عمدتا جوجه کباب میخورند و پخت جوجه کباب به عهده ی مردان است

صبح روز سیزدهم فروردین مردم از شب قبل تدارک همه چیز را میدهند .

صبح زود افراد خانواده با گذاشتن سبزه به روی کاپوت ماشین  آماده رفتن به دامان طبیعت میشوند .

بعضی به پارکها میروند بعضی به ویلاهای خودشان میروند بعضی به جنگلها و .......

جائی را برای نشستن انتخاب کرده و زیر اندازهای خود را پهن کرده و چادر را علم میکنند که بعد از ظهر سیزده را در چادر کمی بخوابند .

مادر خانواده آش رشته را تمام حبوباتش را شب پخته و آماده میکنند و تنها سبزیش را بیرون میریزند و آش را را آماده کرده و به تک تک افراد خانواده میدهند

بساط چائی و قلیان هم براه میکنند . تاب برای بچه ها درست میکنند . پینگ پنگ / وسطی / فوتبال / یک قول دو قول ....... و خلاصه بازیهای مورد علاقه شان را انتخاب کرده و به بازی و تفریح و شادی مشغول میشوند .


سبزه گره زدن

معمولا دختران دم بخت و پسران دم بخت گره میزنند و میگویند سیزده بدر بقچه بغل سال دگر خونه ی شوهر و سبزه را گره زده و به آب روان میسپارند . نیت میکنند پشت به رود یا دریاچه سبزه را به آب می اندازند . اگر سبزه در آب روان برگشت صد در صد سال دیگر خانه ی بخت میروند .


سیزده سنگ را به آب روان پرتاب میکنند و به نیت سیزده   نحسی را از خود دور میکنند .


خوردن کباب مخصوصا جوجه کباب به نیت پر بودن سفره در طول سال / که این کار به عهده ی مردان است و روی چوب جوجه کباب را میپزند .


خوردن کاهو و سکنجبین به نیت شیرینی زندگی


آش رشته به نیت باز شدن گره های زندگی 


ناگفته نماند که باقیمانده  آن چه برای خرید نوروز مثل آجیل و شیرینی و میوه را تمام و کمال با خود به صحرا میبرند و میخورند .


آن روز را تمام افراد خانواده به خوشی سپری میکنند . و به گردش در صحرا کوه و در و دشت میگذرانند . 


معمولا پدر بزرگا و مادر بزرگا بعد از خوردن غذا برای افراد خانواده از خاطرات سیزده بدر تعریفها میکنند . 


جشن و پایکوبی تا غروب ادامه پیدا میکند  بچه ها هم مشق های باقیمانده نوروزشان را با خود میاورند تا آن روز تمامش کنند که فردا که میروند مدرسه  سرزنش نشوند . معمولا مادران بحثی هم با بچه ها میکنند و این بحث را به پای نحسی سیزده می اندازند


بعد از غروب شدن افراد خانواده دست به دست هم داده و تمام وسابلشان را جمع کرده و داخل ماشین میگذارند سوار ماشینهایشان میشوند و تا خانه به بزن و بکوب مشغول میشوند .


آن روز خاطره ای برای تمامی افراد خانواده می شود . و شب قبل از خواب خاطره ی آن روز را در دفترچه ی خاطرات خود ثبت میکنند . 

بعد از 13 روز جشن نوروزیمان به پایان میرسد . و همه برمیگردند سر کارشان و زندگی همچنان ادامه پیدا میکند .


سیزده بدر خوب و خوشی را برای تک تک شما عزیزان خواهانم . امید است که فردا هم نتیجه ی این مذاکرات به نفع ملت ایران بشود و شادیه سیزدهمان صد برابر بشود

----آمین

                                                                 خوش باشید