ایگوانای آبی در معرض انقراض

ایگوانا  

 از خزندگان است که بینائی بسیار بالائی دارد توانائی دیدن شکل ها  سایه ها   و رنگها را دارد .

در روی فرق سر خود چشم سوم دارد .

تخم گذار است .

ایگوانا از واژه ی اسپانیائی ایوانا گرفته میشود

دو گونه هستند


اگر واقع بینانه به موضوع انقراض بپردازیم تنها حدود 1 عدد از این موجود در حیات وحش باقی مانده است و همدیگر را پیدا نمی کردن که زاد و ولد کنند . و در نتیجه جمعیتشان از بین رفت . اگر بخواهیم به صورت علمی بیانش کنیم .

باید بگوییم اینگونه منقرض شده

زمانی در مکانی حضور داشتن و بعد اثری از آنها نبود .

در سال 2002 فردریک برتون کارش را رها کرد  تا خود را وقف بازیابی اینگونه کند .

او از طریق آزمون و خطا پرورش  تخمهای ایگوانا را در دستگاه پرورش تخم و دور از صیادانشان در طبیعت آموخت .
ایگوانای آبی


زمانی که سر از تخم در می آورند خیلی کوچک هستند اما سریع رشد میکنند . بعد از دو سالگی از صیدشان مصون می شوند .

بزرگتر از اونی هستند که شکار مارهای بومی بشوند .

ایگوانا های جوان را در پارک سلطنتی بوتانیکال پناه می دهند .

حیوانات بالغ که برای ازدیاد نسل انتخاب شده اند نیز هم آن جا نگهداری میشوند .

آنها وقتی بزرگ می شوند به فضای بزرگتری نیاز دارند .

اونها را در محیط طبیعی شان تحت نظر گرفتند و متوجه شدند

این حیوان احتمالا قلمرو ئی به مساحت حدودا 4 هزار متر مربع نیاز دارند . 

آنهائی که برای آزاد شدن در طبیعت آماده میشن و باید به زیستگاه اصلی شان ببرند .

این نسل تازه در اسارت متولد شده می تواند طبیعت ضعیف شده را اشغال کنند

فردریک دولت را قانع کرد که دو منطقه ی حفاظت شده را در جزیره به آنها بدهند تا ایگوانا را در منطقه ی حفاظت شده رها کنند . 

در منطقه ی حفاظت شده کولیرزویلدرنس آنها را رها کردند . این منطقه زیاد بزرگ نبود اما کل جزیره هم اونقدر بزرگ نیست .

فردریک برتون با محافظت از منطقه در برابر هجوم پیشرفت و توسعه تنها از ایگوانا محافظت نکرده است بلکه دهها گونه در خطر انقراض هم در این جا زندگی می کردند .

جمعیت ایگوانا امروز از حدود 12 تا به نزدیک از 600 تا 700 تا رسیده است .

ابتکار انسان ایگوانا ی آبی را از خطر انقراض نجات داده است .

سالها تلاش و محافظت به ایجاد منطقه ی حفاظت شده و سازگار با نیازهای این موجود ات منجر شده است .

امیدواریم این شرایط برای در خطر ترین خزنده ی زمین امکان زادو ولد را در طبیعت فراهم آورد .

تلاش و مجاهدت انسانهائی مانند فردریک تحسین بر انگیزه و ثابت می کند گاه تلاش تعداد اندکی انسان فداکار می تواند سوء استفاده های تمام حامعه را جبران کند . گاه خود تکامل نیز می تواند گونه ای را به خطر اندازد . با گذشت زمان ممکن است گونه ای در جزیره تنها بماند  N-A تولد نوزاد از تخم در آمده در محیط طبیعی اعلام پیروزی طبیعت است .