... فوسا به راحتی استخوان‌های شکار را خرد

فوسا   شکارچی خاص

فوسا یک موجود چهار پائی است که نه جزء گربه سانان نه جزء سگ سانان است 

بزرگترین گوشتخوار  و ترسناکترین حیوان در ماداگاسکار است

بدنی باریک و بلند و انعطاف پذیر داره خیلی خوش فرم است

اما این درنده خوئی او ست که به او اجازه می دهد تا حیوانی به بزرگی خودش را شکار کند .

از هیچ چیز نمی ترسد .

غده ی بویائی اطراف باسنش را به زمین میمالد  به فوساهای دیگر  میفهماند که اون اینجا بوده مسیری که می رود به زباله ها ختم می شود

توی تاریکی ناپدید می شود . به هیچ صدائی اهمیت نمی دهد .

دانشمندان برای این که بیشتر در مورد این حیوان کمیاب بدانند به گردن بعضی از آنها قلاده هائی مجهز به فرستنده رادیوئی نصب کردند . 

شکارچیان خیلی درنده خوئی هستند اما احمق نیستند .

اگر فرصتی برایشان پیش بیاید که غذای راحتی پیدا کنند ازش استفاده میکنند .

در زباله ها غذاهائی پر از ویتامین وجود دارد و همینطور  از سوسکهای زباله ها تغذیه میکنند . و انرژی را برای شکارهای بعدی ذخیره میکنند .

فوسا یک نوع میمون با نام لمور را خیلی دوست دارند .

فوسا با چنگالهای قلاب مانندش به سرعت از درخت بالا می رود . اونا بدون ترس از یک درخت به درخت دیگر می پرند و شکارشان را تعقیب میکنند .

دم فوسا برای حفظ تعادل به او کمک میکند و پاهای قدرتمندش بهش اجازه می دهد تا از این شاخه به آن شاخه بپرد .

اگه به نسبت اندازه و وزنش حساب کنیم مرگ آفرین ترین گوشتخوار روی کره ی زمین است

همه ی لمورها از آنها میترسند .

دندانهای تیزی دارند و در شکار چابک   سریع   و پر قدرتند .. همین دندانها از فوسا یک موجود استثنائی میسازد

فوسا دندانهای نیش خنجر مانند و دندانهای آسیابی داره که می تواند با آن دندانها استخوان را خرد کند

پاهایش بالشتکهای نرمی دارد و چنگالهای تیز  که برای بالا رفتن از درخت عالیست

اگر به پاهای عقبی این جانور نگاه کنید میبینید کاملا میچرخد و همین به فوسا اجازه میدهد که بتواند با سرعت از درخت پائین بیاید

یعنی هم روی زمین و هم بالای درخت استاد شکار است

او بی رحمترین حیوان ماداگاسکار است . او حر کات اکروباتیک دارد .

فوسا بی باک کابوس زنده ی لمورها  با آرواره هایی که استخوان شکارش را له می کند . N-A