... که همه سکسکه‌ها از آنجا شروع می‌شودسکسکه علم روشی برای درمان سکسکه ندارد.

چی باعت می شود سکسکه کنیم؟ و چطوری بندش بیاریم ؟

وارد قفس سینه که بشویم دیافراگم را میبینیم

وقتی ریه ها میروند پائین دیافراگم هم میرود پائین --در واقع این روشی است که هوا را وارد بدن و یا از بدن خارج میکند .

ولی وقتی سکسکه میکنیم دیافراگم باعث اسپاسم شده یک دفعه خودش را میکشدپائین  --

وقتی این کار را میکند ریه ها را هم میکشد پائین و واکنش بدن سکسکه است

دیافراگم دچار اسپاسم شود سکسکه میکنیم

در واقع این روشی است که هوا وارد بدن و یا خارج می شود

//////////////////////////////////////////////////////

چی باعث میشود دیافراگم باعت اسپاسم بشود ؟

یک  بافت کوچولو در دهان است به نام نای

دریچه نای اینه که روی نای را می بندد ---این کار مزیت بزرگی دارد چون به احتمال زیاد جریان سکسکه اینه که بدن داره راه هوا را میبندد .. تا وقتی فشار می آید و چیزهاییکه توی معده هستند به سمت بالا می آیند وارد ریه نشوند .

اگر ته حلق را ببینید این بافت را می بینید

///////////////////////////////////////////////////////

عوامل سکسکه

نوشابه های گازدار

هوا وارد معده میشود دیافراگم تحریک میشود و دچار سکسکه میشود چون دیافراگم اسپاسم شده

خیلی ها میگویند هفت قلپ آب سکسکه را بند می آورد . که خوب کار سازه برخی میگویند با گاز گرفتن بند می آید

اما دکتر آز میگوید که یک پایتان را بالا بگیرید و دم بینی خود را هم بگیرید و لی لی کنید حتما بند می آید حالا چرا

علم روشی برای درمان سکسکه ندارد

چیزی که پزشگان میدانند اینه که ما میتوانیم دی اکسید کربن را توی بدنمان ضخیره کنیم وقتی نفسمان را حبس می کنیم در واقع داریم همین کار را انجام میدهیم .

این کار دیافراگم را آرام میکند . بعد دیافراگم حس نمی کند که باید واکنش نشان بدهد

برای همین سکسکه متوقف میشود

بنابر این یک مکانیزم خیلی خوبی است .

دکتر آز