RAMSES--2

موزه ی مصر تابوت چوبی رامسس دوم

رامسس دوم

در موزه ی مصر تابوتی دیده میشود که رنگ و رو رفته  که فکر میکنید مربوط به یک فرد عادی است چرا که تمامی تابوتهای مومیائی شده

فراعین مصر از نقره و طلا هستند . تابوتهای فراعنه مصر از چنان زرق و برقی بر خوردارند که هر بیننده ای را محو آن میکند .

در میان این تابوتهای با عظمت و پر زرق و برق یک تابوت چوبی رنگ و رو رفته است که با دیدن آن فکر میکنید متعلق به یک فرد عادی است

اما نه این طور نیست

این تابوت علامت ساطنتی فراعنه موسوم به کارتوش و متعلق به رامسس دوم است .دو تا کارتوش نشان دهنده ی اسم کوچک رامسس دوم و اسم تخت سلطنتش است .

رامسس دوم فرعون بزرگ مصر بود . اون مرد خانواده بود و هشت همسر داشت ---------از این 8 همسر 100 بچه داشت 

از لحاظ نظامی هم شخصیت بزرگی داشت ............

حال این سوال مطرح می شود که

چرا مردی چنین قدرتمند تابوتی چوبی و ساده انتخاب کرده است ؟؟؟

ممکن است فکر کنید او صرفه جو و فروتن بوده است --------------اما در واقع عکس این ماجراست

رامسس دوم یا رامسس کبیر در سراسر مصر بناهای عظیم  در مقیاس بی سابقه ساخت .

در تب از هیچ خرجی برای رامسیوم دریغ نکرد پرستشگاهی که نماد شکوه و جلا خودش بود .

عجیب به نظر میرسید چنین فرعون خود بزرگ بین در تابوتی ساده دفن شده باشد . 

اگر به دره ی پادشاهان بروید و مقبره ی او را ببینید متوجه میشوید که راز ش در همان دره پنهان شده است .
آرامگاه مرموزترین فرعون مصر (+عکس)

این دره سوزان در 650 کیلومتری جنوب موزه ی مصر است و مصر شناسان این راز را آشکار کردند ...

.این راز توسط نایجل استرادیک مصر شناس کشف شد .

او میگوید

مقبره ی رامسس دوم یکی از بزرگترین حجره هاست ---------- این مقبره بزرگترین و یا دومین مقبره ی این دره است

بعد از مرگ پدرش ستی اول -------------توی سنگ کنده شده است .

توی عمقی حدود 180 متر ----------- به عقیده ی مورخان بعد از مرگ رامسس مومیائی اون را در این حجره ی زیر زمینی در میان گنجینه ی طلا و اشیاء قیمتی گذاشتند .

باستان شناسان اروپائی در سال  1817 وارد مقبره شدند و آن را خالی یافتند .

باستان شناسان مقبره اش را پیدا نکردند . بعضی ها میگویند سیل ممکن است برده باشد .


یعنی ممکن است مقبره از آب پر شده باشد و آنها مجبور شده اند پادشاه را از آن جا بیرون ببرند .

غیر ممکن است چون حتما راهی برای جلوگیریاز آب گرفتگی مقبره ها کرده بودند . سارقان به مقبره های چند فرعون حمله کردند و سرقت کردند

از جمله تابوتهائی که به مکان امن و سری برده شد تابوت رامسس دوم بود . تابوت را انتقال به جائی دیگر کردند و برای این که حمل آسان باشد آن را در تابوت چوبی گذاشتند . برای این که پی به رازش ببریم به دره ی پادشاهان قدم باید بگذاریم . دره ی پادشاهان اگر بخواهیم عکس رادیولژی بگیریم پر از دهلیزهای تنگ و حفره های پنهانی است . کمی بعد از مرگ رامسس دوم صارقان به مقبره های چند فرعون نه چندان عالی مقام دستبرد زدند . گنجینه ها را دزدیدند و حرمت مقبره ها را شکستند . بسیاری از مورخان عقیده دارند که راهبان بلند پایه طب بعد از این سرقتها همه ی مومیائی های سلطنتی را از دره ی بیرون بردند ----از جمله مومیائی رامسس دوم را

آنها برای ناکام کردن سارقان مومیائیها را به مکان سری بردند

آرامگاه ابدی مومیائی های خاندان سلطنتی بیش از سه هزار سال یک راز باقی ماند 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

در اواسط قرن نوزدهم برخی از باستان شناسان گمان بردند شاید مومیائی ها این جا در فاصله ای نه چندان دور از دره در میان صخره های دیروالبحری مخفی شده باشند . اینجا از آب خبری نبود حدود 70 متر بالای سطح زمین است خیلی گرم  سوزان است . شواهد زیادی وجود دارد ... مصر باستان در موزه ی شهر تحریر مصرکه نشان میدهد راحبهای باستانی طب برای پیدا کردن جائی برای دفن آدمهایی آمده اند تا در اینجا مقبره های مخفی درست کنند و اشیاء و افراد مهم را این جا برای ابد دفن کنند . دیروالبحری همچنان رازش را در دل نگه داشت تا این که روزی چوپانی دید که یکی از بزهایش در حفره ای ناپدید شد او درون راهروی عمودی بز را دنبال کرد و آنچه یافت چیزی بیش از یک بز زخمی بود . زمزمه یک کشف خارقالعاده به گوش مصر شناسی آلمانی رسید ... نایجل هم خواست جا پای او بگذارد او به آنجا رفت  یک جور قیف سنگی دید که تا اون پائین میرود . این مجرا حدود 15 متر عمق داره او پائین رفت .پائین این مجرا یک مانع وجود داشت اما باستانی نبود این دیوار را اخیرا ساخته بودند تا جلوی دزدان قرن 21  مقبره را بگیرند . انها آن دیوار را شکستند و چیزی یافتند که دنیای مصر شناسی را تغییر داد .موزه ملی مصر- قاهره/تصاویر آنها انبوه تابوتهائی را در آن جا دیدند و همین طور خرده ریزهائی دیگر دیده میشد . تا انتهای دهلیز مومیائی های بیشتری بود . آنها می ایستادند و به اسمهای روی تابوت ها نگاه کردند . کارتوشهای سلطنتی و چیزهای دیگر را میدیدند معلوم شد اجساد فراعنه ی بزرگ مصر بودند . کشف آن چه که دیدند -------------- خزانه ی سلطنتی ----------نامیدند . این کشف در دنیا ولوله انداخت . این اولین باری بود که مصر شناسان یک مومیائی سلطنتی را کشف کرده بودند . باور کردنی نبود . در این جا 50 پادشاه و ملکه پیدا شده بود . 15 حقیقت جالب در مورد مصر باستانو کلی مومیائی از پادشاهان سلسله ی جدید بود .

مهمترین مومیائی که بین آنها بود رامسس دوم بود .

مومیائیهای سلطنتی بدون نظم خاصی در این جا گذاشته شده بود و این نشان میداد که با عجله و برای جلوگیری از جلب توجه سارقان مقبره ها به این جا منتقل شده بودند . 

تدفین آنها شامل یک جسد و یک تابوت می شد . تازه تابوت هم میتوانست مال کس دیگری باشد . که دو باره ازش استفاده می شد . فقط مومیائی پادشاه را انداختند توش و با عجله به این جا رسانیده بودند .

شواهدی هم وجود دارد که نشان میدهد تابوت رامسس بیش از یک سفر فوری را طی کرده است . در این نوشته ها فهرستی از چند نقطه است آخرین آنها مکان بلند نام دارد . احتمالا به همین دلیل است که این فرعون در یک تابوت چوبی پیدا شد ه و نه یک تابوت طلا

کسانی که جابه جایش کردند نیاز به تابوتی داشتند که بتواند  به اندازه ی کافی محکم باشد و چندین سفر را دوام بیاورد . اما به اندازه ی کافی هم سبک باشد تا بتوانند آن را از صخره ها ی پر شیب و مجاری عمیق حرکت داد .

و اما مقبره ی خالی رامسس در دره ی پادشاهان کنجینه هائی که

احتمالا زمانی احاطه اش کرده بودند هرگز پیدا نشدند

یا بهتر است باید بگوئیم هنوز پیدا نشده اند .N-A