ماهی پیرانا


همان طور که ماهی زیباترین موجود است همین قدر هم میتواند خطرناک باشند .

معمولا بعضی در آکواریومهایشان از ماهیهای گوشتخوار استفاده میکنند . چون بسیار زیبا هستند . ماهی پیرانا نوع کوچکش را معمولا استفاده میکنند . گوشت ماهیهای گوشتخوار بسیار بدمزه است

///////////////////////////////////

ماهی پیرانا گوشتخوار است و اگر پیرانائی در آکواریوم خانه ی خود دارید باید حواستان باشد که انگشت خود را داخل آکواریوم نکنید که سریعا انگشتتان را میخورد 

چندین گونه ماهی پیرانا وجود دارد . بعضی کوچکند رنگ زرد زیبائی دارند و روی دمش هم خطهای مشگی وجود دارد .اینها گونهای از پیراناهای کوچکند

پیرانا بسیار چابک است مقداری گوشت را سر یک قلاب قرار دهید در عرض سی ثانیه استخوانش را تحویل میگیرید

پیراناها به پیراناهای چابک هم معروف هستند . دندانهای خیلی تیزی دارند . دندانهای فک پائین و بالا در هم قفل میشوند و شکار را گیر می اندازند .

آنقدر دندانهایشان تیز است که مثال یک اره برقی  که شکلات را ببرد عملکرد دارد . 

با وجود این ماهیها در دریاها فکر شنا کردن را باید از یاد برد ...آبهای زلال برای پیرانا ها حکم بهشت را دارد چرا ؟ چون شکار را براحتی در آب زلال میبینند .

ارتعاش آب را با سلولهای کوچکی به نام خط جانبی میگیرند . ارتعاش آب همواره با بوی خون برای آنها حکم نواخته شدن زنگ شام است .

دیوانه وار به دام حمله میکنند در عرض سی ثانیه تعدادشان سه برابر میشود .

گوشت را تکه تکه میکنند . دندانهای شبیه تیغ خودشان را وارد گوشت میکنند و با همه ی قدرت خودشان یک چرخش به بدنشان میدهند و بدین ترتیب یک تکه از گوشت را میکنند و بعد میروند کنار

و ماهی های بعدی هم این کار را میکنند . درست در یک تسمه نقاله ای از ماهیهای وحشی و دیوانه ...آنها سر میز شام باقی نمی مانند چرا که خیلی از هم قطارانشان هم جنس خوار هستند


از صدها متر دورتر خود را به طعمه میرسانند در عرض سه دقیقه طعمه را میخورند و استخوانهایش باقی میماند . ترسناکترین ضیافت شام

//////////////////////////

ماهی پیرانا

حس گر های ویژه برای دریافت ارتعاشات آب و حس بویائی فوق العاده ای دارند----- از دندانهای شبیه به تیغ جراحی خودشان برای تکه تکه کردن طعمه در کمترین زمان استفاده میکنند .N-A