هر شهروند یک گزارشگر ؟؟؟

شما که شهروند انگلیس نیستید گزارش میفرستید

بهتره گفت :

هر خائن یک گزارشگر

سلام

ما همه ایرانی هستیم و برای ایرانی سربلند جنگیدیم  / خون دادیم  / جوانانمان پر پر شدند ....

خیلی اتفاقات ایران پشت سر گذاشته است و می گذارد  . 

نمیدانم شاید حرفهای من به مزاج خیلی ها سازگار نباشد و شاید خیلی ها شروع به ناسزا گوئی کنند و تو نظریه ها شروع به بد و بیره گفتن کنند .

 باید گفته شود

زمانی که ابر قدرتها میلیاردها خرج کردند با تبلیقات فرهنگ و تاریخ ما را به زمین بزنند . ما را تروریست جلوه دهند . داریم خودمان با خودمان چه میکنیم ؟

یکی یک مبایل دستمان گرفتیم و گزارش برای اون ور آبی ها از کشور عزیزمان ایران میفرستیم ؟

بر ما چه گذشته است ؟ آخه چرا ؟

چرا باید مسائلی که مربوط به کشورمان ایران است را به کانالهای اونور آبی بدهیم تا پخش کنند ؟

چرا این قدر کشورمان را زمین میزنید ؟ چرا ایران و ایرانی را بی فرهنگ جلوه میدهید .

فیلم گرفتن از پارکها / معابر / بیمارستانها ......... آیا درست است  ؟ بعدشم ارسال کنیم برای شبکه های اونور آبی ؟شدید خبر نگار اون ور آبی ها ؟ اونا کی هستند که بخواهند به این فیلمها ی شما پوزخند بزنند ؟ و در مورد ایران و ایرانی اظهار نظر کنند ؟ آنها بهتر است اول اشکالات خودشان را بر طرف کنند که سر تا پایشان اشگال است  

آنها کی هستند ؟ یک مشت وطن فروش ...بر بی وطن لعنت

چرا نمی آئید به جای این که خبر تهیه کنید و از شهرداری شهرتان  ایراد بگیرید بیائید . مجله هفتگی درست کنید و ایرادهای محله ی خودتان را در آن بگنجانید . و خودتان مدیر مسئول اون مجله محلی شوید ؟  الان که شورا ها هم هست ---نه مسجد محل ---نه مراجع بالاتر  ببینم کسی به اعتراضات شما گوش نمی دهد ؟

کسانی که در آن طرف آب منتظر هستند تا ما را ملتی بی فرهنگ و وحشی و عقب افتاده جلوه دهند << واز فیلمی که شما از روستا / شهر و دیارتان گرفته اید که مثلا شیر آب فلان مدرسه در فلان شهر ایران   خرابه یا نوالت فلان مدرسه خرابه یا /   کثیفی بیمارستانها و پارکهای ایران   برای اون ور آبی ها به نمایش بگذاریم و ..........چیزی درست شد ؟ جز این که حرمت شهر و دیار خود را جلوی ایران و ایرانی پائین آورده اید کار دیگری کرده اید .یک کمی فکر کنید . با فکر کاری را انجام دهید .

اگر آنها از شهرهای پر زرق و برق و استودیوهای هالیوودی و بالیودی بیرون بیایند --- در گوشه و کنار همان جا  هم هزاران اشگال خواهید دید . آنها سکسون دیگر آوردند تو کوچه و خیابان ...کثافت کاریهایشان در جای جای معابر عمومیشان به نمایش گذاشتند . زن با زن -مرد با مرد -بیداد میکند کثافت کاریاشون --اینا جائی پیدا نیست ؟!اما ما ...

ملتی که بیش از دو هزار سال فرهنگ و ادب دارد نباید برای خوش آمد گوئی شبکه های به اصطلاح ایرانی اون ور آبی مملکت خودش را خراب و بدبخت جلوه دهد .

نمیگویم دولت اشکال ندارد . نه تنها دولت ما بلکه تمامی دولتهای دنیا دارای اشکال هستند .
با مسئولین خودمان در جریان بگذارید یک بار گوش ندهند دو بار گوش ندهند بار سوم حتما ترتیب اثر میدهند .

زمانی که کوروش بزرگ اعلامیه حقوق بشر را می نوشت نیمی از اروپا هنوز در توحش بودند و گوشت انسان میخوردند . زمانی که بزرگان و دانشمندان ایرانی مانند ابن سینا و رازی و خیام ...... در حال حل مسائل شیمی و ریاضی و....بودند وحشیانی به نام وایکینگها در دریاها به دزدی و آدم کشی و تجاو ز به نوامیس مردم مشغول بودند

چگونه حال آنها تبدیل به آدمهای خوب و صلح طلب و ما انسانهای وحشی و جنگ طلب تبدیل شدیم

در تمامی دولتها و کشورها و حکومتها اشکال وجود دارد و بایستی رفع شود .... هیچ حکومتی بی عیب نیست هیچ حکومتی ---

ولی شما را به خدا  ایران عزیزمان را پیش از این خراب نکنید .

بدانید که آنها منتظر همین هستند .اون شبکه ی به ظاهر ایرانی بارها و بارها دیده اید که تمامی دست اند رکاران پشت صحنه شان خارجی هستند نه ایرانی

شما دارید چه کار میکنید ؟ آیا خودشان کاملند ؟ کشور و یا دولتشان ایرادی ندارد ؟ ما داریم با دست خودمان کاری میکنیم ملتمان را بی فرهنگ بیشعور /عقب افتاده.... جا بزنیم . آیا واقعا این ما هستیم ؟ عکس و یا فیلم می گیرد چند تا گوسفند چرا اومد تو شهر ...یا فیلم میفرستیم پارکهایمان که آشغال در آن ریخته شده / یا فیلم میگیریم که آب شهرمان این طوریه اون طوریه ......

چیو می خواهیم ثابت کنیم ؟تو کشورهای دیگر که آب خوردنشان هم میخرند این به نمایش گذاشتن دارد ؟ یعنی پارکها ی کشورهای دیگر کثیفی ندارد ؟ یا فلان مدرسه را فیلم میگیرید که توالتهایشان این جور و اون جوره

خیلی فیلمهای دیگر که متاسفانه هموطنان عزیز که نمیشود گفت هموطن باید گفت خائنین به وطن ما برای یک مشت بی وطن میفرستند درست است ؟

نمیدانم ؟؟؟ شما بگویید این کار اینان درست است ؟؟؟

والا به خدا غلطه

فقط باید گفت واسه این عزیزان متاسفم

/////////////////////////////

ای ایران ای مرز پرگُهر ای خاکت سرچشمهٔ هنر
دور از تو اندیشهٔ بَدان پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
سنگ کوهت درّ و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کِی برون کنم بَرگو بی مهرِ تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان به‌پاست نورِ ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
ایران ای خرّم بهشت من روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهرِ تو سرشته شد گِلم مهر اگر برون رود تهی شود دلم
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما

/////////////////////////////

درود بر ایران و ایرانی

زنده  و پاینده ایران عزیزمان